Skladovanie, balenie

Návrhy, konštrukcie a inštalácie manipulačných zariadení, inžinierstvo

Nájdených 31 firiem

bawares, s.r.o.

Benkova 18/379, 949 11 Nitra
+421 949 150324

Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o.

Pluhová 2, 831 03 Bratislava
+421 2 44461612

LiftMont, spol. s r.o.

Jaroslava Haška 14, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4142713

PALFINGER Tail Lifts s.r.o.

Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
+421 2 52636611

MIA Engineering s.r.o.

Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 3810633

ALFA CONEX SLOVAKIA, s.r.o.

Cestárska 9, 979 01 Rimavská Sobota
+421 47 5631259

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava
+421 2 40242111

INTECH, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
+421 2 45527355

KOREMO, s.r.o.

Bziny 50/9, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5821900

DSX, s.r.o.

Jilemnického 8, 036 01 Martin
+421 43 4301921

EM - LIFT, s.r.o.

Mierová 8, 966 81 Žarnovica
+421 45 6813166

ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.

Nové záhrady I/13A, 821 05 Bratislava
+421 2 40208888

CKV POPRAD, s.r.o.

Hraničná 657/3, 058 01 Poprad
+421 52 7722241

CONTAINER SERVICES s.r.o.

Diaľničná cesta 7, 903 01 Senec
+421 2 55640467

REVIT-NITRA, s.r.o.

Hurbanova 4, 949 01 Nitra
+421 905 252162

Tebodin Slovakia, s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 32660204

A-T, s.r.o.

Rybničná 40/K, 831 07 Bratislava
+421 2 49111511

INTERGEO, a.s.

Sládkovičova 7, 972 01 Bojnice
+421 46 5405607

RATIKO, a.s.

Metodova 15, 080 01 Prešov
+421 51 7721000

add. Pavlínek s.r.o.

Rastislavova 79, 040 01 Košice
+421 55 7290909

Selfstorage, s.r.o.

Kopčianska 17, 851 01 Bratislava
+421 800 500951

PLS Design s.r.o.

Brezolupy 65, 957 01 Brezolupy
+421 38 7660031

EMP, s.r.o.

M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina
+421 41 7241004

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice
+421 55 6834111

NÉMETH LIFT s.r.o.

Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
+421 31 5693518

VÝVOJ Martin, a.s.

Komenského 19, 036 01 Martin
+421 43 4208111

InPro - electric, s.r.o.

Koprivnická 14/A, 841 01 Bratislava
+421 2 64463442

Elektro Savex s.r.o.

Švábska, 080 01 Prešov
+421 (051) 7758366

solveMechanics, s.r.o.

Tichá 13, 034 01 Ružomberok
+421 903 484738

Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS

Palkovičova 5, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7712889

LogicaCMG s.r.o., organizačná zložka

Lazaretská 12, 811 0 Bratislava
+421 (032) 7712889