ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

Južná trieda 95

041 24, Košice

  • +421 55 6834111
www.ztsvvuke.sk

Predmet činnosti firmy ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

Návrh, vývoj, projektovanie, výroba a komplexné dodávky zariadení v oblastiach: dopravné a manipulačné systémy, robotizované technologické systémy, zariadenia pre chemický, papierenský a potravinársky priemysel; výroba, obchod a služby v oblasti strojárstva, linky pre tvárnenie a povrchovú úpravu plechu, účelové vozidlá a kontajnery, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu, výrobné stroje a zariadenia

Ďalšie informácie o firme ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 55 6834112
  • IČO : 31651585
  • DIČ : SK2020490285
  • Počet zamestnancov : 99
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1980
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.