Obchodné a investičné banky, investičné bankovníctvo, akvizície

Nájdených 24 firiem

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
+421 2 59277328

Československá obchodná banka, a.s.

Michalská 18, 815 63 Bratislava
+421 2 59665111

Tatra banka, a.s.

Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
+421 2 59191111

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
+421 2 48621111

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
+421 2 50551111

OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5, 813 54 Bratislava
+421 2 59791111

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
+421 850 111666

Sberbank Slovensko, a.s.

Vysoká 9, 810 00 Bratislava
+421 2 59651111

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina
+421 850 700007

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
+421 2 59346111

Privatbanka, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 32266111

Wood & Company, a.s.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava
+421 2 32409000

Eva Beňová

U Holých 632, 023 11 Zákopčie
+421 41 4344200; +421 911 294218

AEGON partner, s.r.o.

Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
+421 850 123466

Citibank(Slovakia) a.s.

Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava
+421 2 58230111

Prvá slovenská investičná skupina a.s.

Miletičova 1, 821 08 Bratislava
+421 2 55577295

MARADA International a.s.

Alžbetina 41, 040 01 Košice
+421 (055) 7287791

WFSE, a.s.

Križkova 9, 811 04 Bratislava
+421 2 57788111

AFIN SK, s.r.o.

Suché mýto 1, 811 0 Bratislava
+421 (02) 54648251

BS invest, s.r.o.

Ružinovská 5, 821 0 Bratislava
+421 (02) 43191552

SFM Group, s.r.o.

Kukuričná 1, 831 03 Bratislava
+421 2 44454194

Unikredit a.s.

Bazová 9, 821 08 Bratislava
+421 2 55574231

SK INVEST, a.s.

Panenská 24 , 811 03 Bratislava
+421 915 987001