Kreditné, finančné správy, rating, bonita, informácie o pohľadávkach

Nájdených 56 firiem

KONTO s.r.o.

Kominárska 2 - 4, 839 09 Bratislava
+421 2 55568295

RETROAKTIV SLOVAKIA a.s.

Špitálska 61, 911 08 Bratislava
+421 2 59308700

INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o.

J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen
+421 45 5335921

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Mostová 2, 811 02 Bratislava
+421 2 59317110

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Apollo BC, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
+421 2 58240300

ARTSECO, s.r.o.

Bieloruská 46, 821 04 Bratislava
+421 2 45527811

IURIDIS a.s.

Nemocničná 18, 990 01 Veľký Krtíš
+421 47 4111290

EUROPEAN RATING AGENCY, a.s.

Uršulínska 3, 811 01 Bratislava
+421 2 54645151

Inkaso Bratislava, s.r.o.

Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 54788274

Heuréka translation, s.r.o.

Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava
+421 2 54643281

BISNODE SLOVENSKO, s.r.o.

Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín
+421 32 7462640

FINKOMA, spol. s r.o.

Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4156537

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Údernícka 5, 851 01 Bratislava
+421 2 32300111

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
+421 2 57289444

SPME Slovakia s.r.o.

Malé Pálenisko 44, 821 05 Bratislava
+421 905 532253

Lion Teleservices SK, spol. s r.o.

A. Bernoláka 72, 010 01 Žilina
+421 41 5005005

Druhá strategická, a.s.

Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
+421 2 58246222

Prvá strategická, a.s.

Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
+421 2 58246222

ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s.

Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava
+421 2 52453072

APS SLOVAKIA, a. s.

Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava
+421 2 33004533

TOP GARANT s.r.o.

Národná trieda 42, 040 01 Košice
+421 55 6337987

LICITOR group, a.s.

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
+421 41 7632234

Profaktor, s.r.o.

Framborská 41, 010 01 Žilina
+421 41 5643119

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
+421 2 32163333

CELTIC s.r.o.

Námestie Š. Moyzesa 17, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151188

Profidebt Slovakia, s.r.o. v likvidácii

Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
+421 2 20641181

PRO-FINANCE Service s.r.o.

Čsl. armády 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7719717

Apollis, a.s.

Dunajská 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52621568

Cash Global Slovakia, s.r.o.

Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno
+421 35 7714571

CreditCall, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava
+421 2 32780221

Credit Clearing Center a.s.

Miletičova 21, 820 05 Bratislava
+421 2 58239498

GENERAL FACTORING, a.s.

Košická 56, 821 08 Bratislava
+421 2 32202710

BL Consulting, s.r.o.

Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
+421 2 32202121

Creditreform, s.r.o.

Kladnianska 34, 821 05 Bratislava
+421 2 43636841

CREDITTON s.r.o.

Košická 56/5590, 821 08 Bratislava
+421 2 55647108

Vialtis s.r.o.

Miletičova 14, 821 08 Bratislava
+421 2 50109911

LogiCall Slovensko, s.r.o.

Stromová 13, 831 01 Bratislava
+421 2 20240046

B4B Inkaso s.r.o.

Kuzmányho 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4126385

PRIVATdebt s.r.o.

9. mája 1817/3, 920 01 Hlohovec
+421 33 7302214

CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
+421 2 59207511

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s.

Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca
+421 32 7461011

Majetkový Holding, a.s.

Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
+421 2 33527111

Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o.

Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
+421 2 67201611

KZT akciová spoločnosť

Kukuričná 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49265200

GENERALINVEST s.r.o.

Š. Moyzesa 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5422178

ECODICO, družstvo

Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
+421 905 415021

Ernst & Young Financial Advisory, s.r.o.

Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
+421 2 33339111

CCV Slovakia, s.r.o.

Miletičova 1, 821 08 Bratislava
+421 948 111030

RVD a. s.

Odborárska 52, 831 02 Bratislava
+421 2 44454332

BB Consensus, s.r.o.

Kollárovo námestie 9, 811 06 Bratislava
+421 2 59325108