KONTO s.r.o.

Kominárska 2 - 4

839 09, Bratislava

  • +421 2 55568295
www.konto.sk

Predmet činnosti firmy KONTO s.r.o.

Pomocné finančné služby na riešenie problému platobnej neschopnosti: inkaso a vymáhanie, odkupovanie a obchod s pohľadávkami; faktoring; poradenské služby, likvidácie; posudková činnosť

Ďalšie informácie o firme KONTO s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 55568296
  • IČO : 31600166
  • DIČ : SK2020436858
  • Počet zamestnancov : 8
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993
  • Poskytovateľ služieb : Áno