Elektroinštalácie, elektroinštalačné práce

Nájdených 83 firiem

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1, 040 01 Košice
+421 55 6221211

SETEZA ELEKTRO, spol. s r.o.

Šafárikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4410481

FEST, spol. s r.o.

Čajakova 5, 040 01 Košice
+421 55 6041625

Východoslovenská energetika Holding a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice
+421 55 6102111

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice
+421 55 6333565

ZES, spol. s r.o.

Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4462949

ELTRA, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice
+421 55 7290316

LBS, s.r.o.

Letecká 66, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4428274

Montin s.r.o.

Čermeľská 3, 040 01 Košice
+421 55 7901611

SERVIS GROUP, a.s.

Kavečianska cesta 14/B, 040 01 Košice
+421 55 6331950

O.S.A.F. spol. s r.o.

Popradská 58/B, 040 11 Košice
+421 55 6421425

LOGISTICKÝ AREÁL NITRIANSKA s.r.o.

Štefánikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4299560

ELEKTRON - SK s.r.o.

Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4412618

ARKO, s.r.o. Košice

Slavkovská 12, 040 01 Košice
+421 55 7288794

SVETLO SYSTÉM s.r.o.

Bačíkova 5, 040 01 Košice
+421 55 6230140

Bineria, spol. s r.o.

Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 650 404178

EUROVIA Services, s.r.o.

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
+421 55 7261101

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice
+421 55 6713384

Brantner Nova, s.r.o.

Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4466266

Kössler Renewable Energy s.r.o.

Tabaková 1, 075 01 Trebišov
+421 56 6723711

SPLIT s.r.o.

Masarykova 2, 040 01 Košice
+421 905 980671

TECHOS s.r.o. v likvidácii

Letná 45, 040 01 Košice
+421 55 6222085

VO servis s.r.o.

Ždiarska 19, 040 12 Košice
+421 918 564032

BBF elektro s.r.o.

Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4172411

BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným

Stavbárov 3, 071 01 Michalovce
+421 56 6423534

PENAD s.r.o. v reštrukturalizácii

Nová 3, 040 18 Košice
+421 55 6744944

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE

T. J. Moussona 2502/2, 071 01 Michalovce
+421 56 6888292

AD TECHNIKA, s.r.o.

Bielocerkecská 29, 040 22 Košice
+421 55 7966710

Klever spol. s r.o.

Slovinky 19, 053 40 Slovinky
+421 905 155058

RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce

Kollárova 2/455, 078 01 Sečovce
+421 56 6782813

SID, spol. s r.o.

Južná trieda 48, 040 01 Košice
+421 55 6783550

TECHNOLOGYR B. T., s.r.o.

Michalovská 50, 040 11 Košice
+421 55 7898431

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

Teplárenská 5, 040 12 Košice
+421 55 7262320

NERSTELL s.r.o.

Exnárova 23, 040 22 Košice
+421 55 6711827

RETAR spol. s r.o.

Moldavská 8, 040 11 Košice
+421 55 6782804

INŠTALAMONT, spol. s r.o.

Odborárov 30, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4427755

S.C.C. - systems cards communications, s.r.o.

Letná 35, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4410918

O.P.R., s.r.o.

Magnezitárska 9, 040 01 Košice
+421 55 6366006

PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným

Palkovičova 4, 040 01 Košice
+421 55 7296781

TULLUS, s.r.o.

Slobody 5, 040 11 Košice
+421 910 822203

PERSON EFEKT SLOVAKIA KOŠICE,s.r.o.

Fejova 14, 040 01 Košice 1
+421 55 6788159

Eugen Škodi

Priemyselná 5, 042 45 Košice
+421 902 111123

Mikuláš Fazekas FAZY

Peder 52, 044 05 Janík
+421 907 924477

S.M.D. spol. s r.o.

Krosnianska 15, 040 22 Košice
+421 949 394 700

ELKO Košice

Priemyselná 5, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6334811-5

VSŽ Inžiniering,s.r.o.

Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
+421 (055) 6734757

Elektromontáže KALINA

Jesenná 6, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6330803

JS Company

Šafárikova 17, 040 11 Košice 11
+421 (055) 6432728

LUKA SERVIS

K ihrisku 6, 040 01 Košice-Kavečany
+421 (055) 6224271

Solčanský Milan

Orgovánová 8, 040 11 Košice 11
+421 (055) 6423988