ZES, spol. s r.o.

Gorkého 6

052 01, Spišská Nová Ves

  • +421 53 4462949

Predmet činnosti firmy ZES, spol. s r.o.

Realizácie elektroinštalácií, bleskozvodov, zhotovenie štrukturovanej kabeláže pre počítačové siete, zabezpečovacie zariadenia, kábelové a vzdušné NN a VN prípojky, výroba rozvádzačov, revízie elektrických zariadení a zhotovenie projektových dokumentácií; realizácia prác na VN zariadeniach, t.j. rekonštrukcia a výstavba trafostaníc

Ďalšie informácie o firme ZES, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 53 4411365
  • IČO : 31694152
  • DIČ : SK2020503837
  • Počet zamestnancov : 31
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1993