Chemický a farmaceutický priemysel

Plyny, skvapalnené, stlačené, acetylén, čpavok, bután, chlór, hélium

Nájdených 78 firiem

Flaga spol. s r.o.

Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
+421 850 606303

MIKROCHEM spol. s r.o.

Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
+421 33 6905611

FORTISCHEM a. s.

M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
+421 46 5681111

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
+421 2 40551111

COINCO a.s. „v likvidácií

Francisciho 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52923301

ATMOS kompresory, s.r.o.

Levická 5, 949 01 Nitra
+421 37 2400050

S-PLUS TRADE, s.r.o. v likvidácii

Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4886312

METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sady nad Torysou 25, 044 41 Sady nad Torysou
+421 55 6225011

SLOVCHEMA distribution, s.r.o.

Nábrežie Jána Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza
+421 46 5420778

ZVARTEP - S.H.V. Banská Bystrica, spoločnosť s ručením obmedzeným

Hronsecká cesta 1, 976 31 Hronsek
+421 48 4188267

Uhoľné sklady, a. s.

Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
+421 46 5422123

PROPS, spol. s r.o.

Limbašská cesta 1, 902 03 Pezinok
+421 33 6422569

SIAD Slovakia spol. s r.o.

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
+421 2 44460347

ZSNP TRADE, s.r.o.

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 2333726

Air Products Slovakia, s.r.o.

Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava
+421 2 53419119

PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6723713

Weldex, s.r.o.

Vajanského 9, 080 01 Prešov
+421 51 7722836

SLAY, s.r.o.

Pri Kalvárii 16, 917 01 Trnava
+421 33 5545275

Messer Slovnaft s.r.o.

Vlčie hrdlo 1/B, 824 12 Bratislava
+421 2 45245283

AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
+421 2 58101051

TAU-CHEM, s.r.o.

Nobelova 34, 836 05 Bratislava
+421 2 44452252

RIHO INVEST s.r.o.

Podnikateľská 758, 900 42 Dunajská Lužná
+421 903 474427

HASTEX spol. s r.o.

Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
+421 2 49300000

MEDIMONT spol. s r.o.

Koháryho 50, 934 01 Levice
+421 36 6313572

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
+421 2 48291626

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

PROBUGAS a. s.

Miletičova 23, 829 81 Bratislava
+421 2 40201311

Ing.Hofer Transport s.r.o.

Komárňanská 81, 821 09 Bratislava
+421 2 20608130

LTO TRADE s.r.o.

Bojnická cesta 8, 831 04 Bratislava
+421 2 65443070

Chemox Holding, s.r.o.

Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
+421 2 33669502

TEMOGAS, spol. s r.o.

SNP 28, 934 01 Levice
+421 36 6312494

H.D.K., spol. s r.o.

Sládkovičova 643, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4322818

ENERGOCHEMICA TRADING a. s.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava
+421 2 59980202

CHEMES, a.s. Humenné

Chemlonská 1, 066 33 Humenné
+421 57 7712008

OXYWISE, s.r.o.

Hurbanova 21/7069, 921 01 Piešťany
+421 33 3813104

Linde Gas k.s.

Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
+421 2 49102519

Axxence Slovakia s.r.o.

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
+421 2 21025361

Schvelm, s.r.o.

Padlých hrdinov 24, 821 06 Bratislava
+421 2 45522072

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58266111

CRYOSOFT spol. s r.o.

Tešedíkova 60, 040 17 Košice
+421 55 7295948

VEPOS - SKALICA s.r.o.

Rybničná 1, 909 01 Skalica
+421 34 6644354

GIG s.r.o.

Turbínová 1, 831 04 Bratislava
+421 2 63815342

Chladiarenská gescia, spol. s r.o.

Jánošíkova 5, 917 01 Trnava
+421 33 5503020

ECO Energy Service spol. s r.o.

Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
+421 850 606303

KC Multitrade, spol. s r.o.

Heyrovského 14/103, 841 03 Bratislava
+421 2 59308021

Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
+421 2 50254111

STAVOMONTÁŽE 08, s.r.o., Košice

Hraničná 1, 040 01 Košice
+421 55 6230150

PROVEST, spol. s r.o.

Oravická 1771, 028 01 Trstená
+421 43 5392200

ULBRICH Slovensko, s r.o.

Revolučná 23, 823 62 Bratislava
+421 2 43424016

Palivá a stavebniny, a.s.

Floriánska 16, 040 01 Košice
+421 55 6228526