KC Multitrade, spol. s r.o.

Heyrovského 14/103

841 03, Bratislava

  • +421 2 59308021
www.kcm.sk

Predmet činnosti firmy KC Multitrade, spol. s r.o.

Export a import chemikálií, S-PVC, E-PVC, PVC granulátov, stabilizátorov a modifikátorov do PVC, rozpúšťadiel, monomérov na výrobu plastov

Ďalšie informácie o firme KC Multitrade, spol. s r.o.

  • IČO : 31359230
  • DIČ : SK2020345734
  • Počet zamestnancov : 10
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy KC Multitrade, spol. s r.o.