Chemický a farmaceutický priemysel

Odmasťovače, moridlá, bielidlá, stabilizátory, chemikálie na textil

Nájdených 30 firiem

Bochemie Slovakia, s.r.o.

Moštenická 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5422988

CHERAD, s.r.o.

Farský mlyn 2, 917 01 Trnava
+421 33 5521122

BIESTERFELD SILCOM SLOVAKIA s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 2 53634047

Dörken SK, s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45944917

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

BANCHEM, s.r.o.

Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5525110

TENIX s.r.o.

Podzámska 10, 949 01 Nitra
+421 37 6424953

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
+421 2 50246111

SLOCHEM, spol. s r.o.

Farský Mlyn 2, 917 01 Trnava
+421 33 5522572

SLAVUS s r.o.

Nákovná 22, 821 06 Bratislava
+421 2 64462551

SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.

Paulínyho 12, 811 02 Bratislava
+421 2 59200305

VALTECH TORS Slovensko, s.r.o.

Športová 1592/5, 908 51 Holíč
+421 34 6602551

VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina
+421 41 7645519

SWISSCOLOR, s.r.o.

Medňanského 11, 911 01 Trenčín
+421 32 7481111

CHEMO - DROGÉRIE s.r.o.

Pri skladoch 1, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6426275

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58266111

SOĽNOBANSKÁ, akciová spoločnosť

Jilemnického 1, 080 01 Prešov
+421 51 7721146

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

KC Multitrade, spol. s r.o.

Heyrovského 14/103, 841 03 Bratislava
+421 2 59308021

Well Done Slovakia s.r.o.

Hviezdna 11/20, 945 01 Komárno
+421 917 848152

Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra

Priemyselná 9, 949 01 Nitra
+421 37 6924201

MACTECH, s.r.o.

Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
+421 2 64531077

NOVOCHEMA, družstvo

Nixbrod 28, 934 39 Levice
+421 (036) 6312267

Farby - Laky Premal, s.r.o.

Pionierska 352, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (036) 6312267

Ján Turčan - Hela

Stavebná 8/B, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4142411

Rastislav Koreň

Kvačalova 51, 821 0 Bratislava
+421 (02) 55969079

Milan Norocký

Húščavová 1/A, 841 0 Bratislava-Dúbravka
+421 (02) 55969079

MVDr. Ladislav Németh

Poľná 61, 930 3 Macov
+421 (02) 55969079

K&C Slovakia, s. r. o.

Plynárenská 4, 851 09 Bratislava
+421 917 738 577

Peter Ilavský - TRAINING

Dr.Mašurku 937, 032 61 Važec
+421 944 230 101