Bezpečnosť

Poplachové systémy, EPS, sirény, majáky, signálky, čidla

Nájdených 270 firiem

TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť

Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov
+421 543003111

TRITON spol. s r.o.

Závodná 46, 821 06 Bratislava
+421 220720985

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 372333100

ABELA, s.r.o.

Palisády 46, 811 06 Bratislava
+421 905706050

DETEKT s.r.o.

Boženy Němcovej, 040 01 Košice
+421 907065215

RIVLEXIM, s.r.o. Košice

Tranovského 11, 040 01 Košice
+421 556765733

STAR electronic, s.r.o.

Belanská 8/1322, 040 01 Košice
+421 905423372

GECOS s.r.o.

Popradská 58/B, 040 11 Košice
+421 556421435

Jablotron Slovakia, s.r.o.

Sasinkova 14, 010 01 Žilina
+421 415116868

SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15/A/8560, 010 01 Žilina
+421 415077991

Informačná technika, spol. s r.o. v likvidácii

Odeská 37, 821 06 Bratislava
+421 254647321

PCS Bratislava, spol. s r.o.

Pasienková 5/B, 821 06 Bratislava
+421 244454452

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2, 821 09 Bratislava
+421 253415725

Infinity Systems, s.r.o.

M. R. Štefánika 103/53, 927 01 Šaľa
+421 908685779

TSS Group a. s.

Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 327445921

WellTec SK, s.r.o.

Mlynské nivy 61, 821 05 Bratislava
+421 253634721

Technopol International, a.s.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 268286140

ELECTROBETA, s.r.o.

Na vŕšku 3, 949 01 Nitra
+421 376519976

KELCOM International spol. s r.o.

Bulharská 61, 821 04 Bratislava
+421 244372736

KomBit - Alarm spol. s r.o.

Elektrárenská 3, 945 01 Komárno
+421 357713480

DELTA SLOVAKIA, s.r.o.

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
+421 484187586

ABASYS SK s.r.o.

Beckovská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 327710455

VARIANT ALFA s.r.o.

Topasová 54, 040 11 Košice
+421 556432908

D-MARKETING SLOVAKIA, a. s. v likvidácii

Dolný val 19, 010 01 Žilina
+421 415640353

JUMO Slovensko s.r.o.

Púchovská 8, 831 06 Bratislava
+421 244871676

ANTES GM, spol. s r.o.

Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
+421 326582523

FITTICH PREAL, s.r.o.

Slovenská 12, 080 01 Prešov
+421 517733385

FITTICH RATES s.r.o.

Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
+421 587325251

Fire Stop, s.r.o.

Alžbety Gwerkovej 7/1538, 851 04 Bratislava
+421 244643091

KIWA, spol. s r.o. v reštrukturalizácii

Novozámocká 179, 949 01 Nitra
+421 376578462

HOREX HX, s.r.o.

Rastislavova 152, 951 41 Lužianky
+421 377783043

ARETA PRO, spol. s r.o.

Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava
+421 244450266

ŽELSYS, a.s.

Štúrova 3, 811 02 Bratislava
+421 259311726

VIKING GROSS s.r.o.

Prielohy 1A, 010 07 Žilina
+421 415683848

PYROKOMPLEX, s.r.o.

Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo
+421 905106021

REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Rybničná 38/S, 831 07 Bratislava
+421 249105081

LITE - SLOVAKIA SK, s.r.o.

Lichnerova 40, 903 01 Senec
+421 245646984

ZADAKO spol. s r.o. v konkurze

Veternicová 17, 841 05 Bratislava
+421 264531086

SECAR BANSKÁ BYSTRICA, a.s., v likvidácii

Partizánska cesta 116, 974 01 Banská Bystrica
+421 484145503

TELINK spol. s r.o.

Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 445514010

Compact, s.r.o.

Južná trieda 15, 040 01 Košice
+421 949188357

ALARMY s.r.o.

Cablkova 3, 821 04 Bratislava
+421 244634433

HDsecurity s.r.o.

Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava
+421 221025441

FITTICH OST s.r.o.

Južná trieda 74, 040 01 Košice
+421 556770173

Slovenská zabezpečovacia s.r.o.

Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
+421 327710715

M.M.G., s.r.o.

Pečnianska 1, 851 01 Bratislava
+421 903971448

ANTES Group, s.r.o.

Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
+421 905725658

LAMAJ, spol. s r.o.

Šúdolská 3/A, 949 01 Nitra
+421 377722260

AUTRIN s.r.o.

Letná 42, 040 01 Košice
+421 556324184

Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o.

Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
+421 415002525