REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Rybničná 38/S

831 07, Bratislava

  • +421 2 49105081
www.reoamos.sk

Predmet činnosti firmy REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Prostriedky na absorpciu ropných látok a nebezpečných chemikálií, odstraňovanie ekologických havárií, skladové príslušenstvo

Ďalšie informácie o firme REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 903 720383
  • IČO : 31400221
  • DIČ : SK2020354875
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994
  • Dovozca : Áno