Vzdelávanie a školenie

Školenia, kurzy a rekvalifikácie, podnikateľské, komerčné a administratívne kurzy

Nájdených 289 firiem

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 49246400

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
+421 2 48291200

ENLAP, s.r.o.

Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
+421 2 52731208

SOMI Trenčín, spol. s r.o.

Švermova 3, 911 01 Trenčín
+421 32 7443864

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Letná 45, 040 01 Košice
+421 55 6941020

VENORA AUDIT s.r.o.

Saratovská 6E, 841 02 Bratislava
+421 2 39024608

KOŠICE Audit, s.r.o.

Pražská 4/402, 040 11 Košice
+421 55 6445955

Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská Streda

Kukučínova 459/18, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5503501

SCPC, s.r.o.

Semianova 2, 831 03 Bratislava
+421 2 44454328

Agentúra EMKA s.r.o.

Belinského 20, 851 01 Bratislava
+421 903 427133

D.A. CONSULT s.r.o.

Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec
+421 47 4332105

Maxman Consultants, spol. s r.o.

Gajova 4, 811 09 Bratislava
+421 2 52631515

TRANSFER Slovensko, spol. s r.o.

Pribinova 23, 810 11 Bratislava
+421 2 59210472

MERCURI INTERNATIONAL s.r.o.

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
+421 2 44462474

AIESEC Slovensko

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
+421 2 45526110

Regionálne poradenské a informačné centrum

Eötvösa 12, 945 01 Komárno
+421 35 7701938

KNO SLOVENSKO s.r.o.

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
+421 2 54432303

Q - TEST plus, spol. s r.o.

Šulekova 33, 811 03 Bratislava
+421 2 54416250

NautiTech, s.r.o.

Kempelenova 13, 010 15 Žilina
+421 907 825078

EUROFORMES, a. s.

Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina
+421 41 5252000

PERSONEL EFEKT, s.r.o.

Slovenská 69, 080 01 Prešov
+421 51 7711648

FREEDU s.r.o.

Bilíkova 34/1891, 841 01 Bratislava
+421 2 64282334

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4, 949 01 Nitra
+421 37 7910111

GEDEON, s.r.o. v likvidácii

Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava
+421 2 55574726

ATHEA s.r.o.

Šenkvická 14/N, 902 01 Pezinok
+421 905 720001

Academia Istropolitana Nova

Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur
+421 2 44970451

Dr. SMART & PARTNER, Bratislava, s.r.o.

Odborárska 50, 831 02 Bratislava
+421 2 44456508

Agentúra PENELOPA, s.r.o.

Omská 22, 040 11 Košice
+421 55 6770076

HR navigator slovakia s.r.o.

Námestie slobody 10, 811 06 Bratislava
+421 918 640000

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 1, 040 11 Košice
+421 55 7899536

OMI, s.r.o.

Letná 27, 040 01 Košice
+421 69 2002170

PQM, s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145052

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.

Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
+421 32 6523153

HIC Slovakia s.r.o.

Bratislavská 51, 841 06 Bratislava
+421 2 6544 0141

AGENTÚRA MVK s.r.o.

Grösslingová 6 - 8, 811 09 Bratislava
+421 2 54630241

Dr Bubo s.r.o.

Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
+421 35 7712122

1. Tatranská, akciová spoločnosť

K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso
+421 52 4492343

BPM s.r.o.

Timravy 12, 974 64 Banská Bystrica
+421 48 4343229

POPRAKO, spol. s r.o. Prakovce

Prakovce 13, 055 62 Prakovce
+421 53 4811201

TIMAN s.r.o.

Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4126012

Explicit, s.r.o.

Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
+421 2 43191782

Jenewein Group, s.r.o.

Zámocká 36, 811 01 Bratislava
+421 2 54436001

MASM, s.r.o.

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
+421 41 7632362

Euro - Projektservis, s.r.o.

Hronská 9/11, 976 67 Závadka nad Hronom
+421 48 6183921

United Bankers Group, a.s.

M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4379960

ADON, spol. s r.o.

Dlhá 68, 010 01 Žilina
+421 911 623529

GREENCEL s.r.o.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
+421 57 4412321

KOBčo s.r.o.

Generála Svobodu 720/8, 958 01 Partizánske
+421 38 2250366

CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, s.r.o.

Račianska 109 A, 831 02 Bratislava
+421 2 44250096

LawIT, s.r.o.

Vajanského 28, 917 01 Trnava
+421 907 715594