Výskum

Ekológia, výskum a vývoj, obnoviteľné a alternatívne zdroje energie

Nájdených 123 firiem

VUPEX a.s.

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
+421 2 58101341

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 2 45243500

LBS, s.r.o.

Letecká 66, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4428274

BioEner Slovakia, a.s.

Dunajské nábrežie 14, 945 05 Komárno
+421 35 7777570

SILVA-PRO, s.r.o.

28. októbra 179, 013 24 Strečno
+421 41 5003116

ENVIRONCENTRUM, s.r.o.

Rastislavova 58, 040 01 Košice
+421 55 6770800

Košická energetická spoločnosť, a.s.

Teplárenská 3/A, 072 92 Košice
+421 55 6192836

SENEX, s.r.o.

Hlavná 45, 931 01 Šamorín
+421 31 5623468

TMC Servis s.r.o.

Alstrova 129, 831 51 Bratislava
+421 2 44872925

AD Consult, a.s.

Hradská 80, 821 07 Bratislava
+421 2 43422391

BTT s.r.o.

Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
+421 2 43633956

Biopellets energy SK, s.r.o.

Garbiarska 18, 040 01 Košice
+421 55 6339611

Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421 31 7441511; +421 903 473342

GROUP LEIBER, s.r.o.

Elektrárenská 1748/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4428603

Jozef Baloga - MeRa Service

Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06 Prešov
+421 51 7480311

RITTAL s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 2 53630651

KYRON spol. s.r.o.

Jelačičova 14, 821 0 Bratislava 2
+421 0903712635

FCC Slovakia, a.s.

Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151108

Tibor Bartalos - SPEKTRUM

Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5515587

K.T.O. International Slovensko, s.r.o.

Odborárska 52, P.O.B.36, 831 02 Bratislava 3
+421 2 44454900

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421 37 6920500, 6920516

LATHERM-Lauro Jaroslav,Dpt.

Za Hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
+421 (037) 7418063

Istrocontrol,a.s.

Rozmarínová 4, 934 01 Levice
+421 (036) 6376233

MIREZ, s.r.o.

Vojenská 20, 934 01 Levice
+421 903 755062; 036 6229610

KLEIN MONT, a.s.

Jurská cesta 7, 934 01 Levice
+421 (036) 6313228

EnergoTech s.r.o.

Kvetná 26, 934 01 Levice
+421 36 6312979

Ladislav Dujka

Vieska 81, 020 01 Púchov
+421 (042) 4631166

Klčo Miroslav

Ľudovíta Stárka, 911 05 Trenčín
+421 (032) 6528462

Ing.Hanták Pavel

Námestie Slobody 1656/19, 020 01 Púchov
+421 (042) 4641784

Slovtermo

Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica
+421 (042) 4324021

AEE-URAP spol. s r.o.

M.R.Štefánika 19, 911 01 Trenčín
+421 (032) 7434878

Bioplyn Vlkovič a synovia

SNP, 914 54 Trenčianske Teplice
+421 (0905) 564407

Vikra - Viliam Králik

Obrancov mieru 350, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (042) 4426767

KM,s.r.o.

Potočná 147, 022 0 Čadca
+421 (041) 4325991

AC Elektro

Škultétyho 5/2, 036 0 Martin
+421 (043) 4238554

P.S. Elmont-stav, s.r.o.

Ďumbierska 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4719000

Darling Servis

M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec
+421 (047) 4320790

Elko,s.r.o.

Kojatice 18, 082 32 Kojatice
+421 (051) 7795413

Metal-Kovo,s.r.o.

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5422311

Fontána

M.Hodžu 5, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5423287

Miroslav Matuška - AQUA - SOLÁR

Š.Pártošovej 3/23, 965 0 Žiar nad Hronom
+421 (0903) 220710

Stredoslovenské energetické závody,

Svitavská 2, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 (045) 6724220

BOS-Banská obchodná spoločnosť a.s

Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5426962 - operátor

EKOMOS, spol. s r.o.

Hollého 1/417, 971 01 Prievidza
+421 46 5426152

Servisná energetická agentúra,s.r.o

Tenisová 3, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5431917

Marián Zita ZOP

Pod kostolom 485, 956 3 Chynorany
+421 (038) 5424502

EMS komplet, s.r.o.

Mojmírová 12, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5406741

ABB, s.r.o.

Magnezitárska 11, 043 0 Košice
+421 (055) 7282451

Priatelia Zeme - SPZ

Alžbetina 53, 040 0 Košice
+421 55 6771 677; +421 903 772323

LEXIA

Kmeťova 6, 040 01 Košice
+421 (055) 6323825