Vykurovanie, vetranie, klimatizácia a chladiarenstvo

Údržba kanalizácie, čistenie potrubia a nádrží

Nájdených 305 firiem

AQUA DEFEKT, s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 689/8, 010 15 Žilina
+421 41 5621250

CONTRAX PLUS, spol. s r.o.

Jesenského 13, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145017

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin
+421 43 4210111

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4327111

Hydrotechnológia Bratislava s r.o.

Čajakova 14, 811 05 Bratislava
+421 2 57201411

HOBBY, s.r.o.

Suchomlynská 9, 080 01 Prešov
+421 51 7723900

EBAMA, s.r.o.

Mníchova Lehota 407, 913 21 Mníchova Lehota
+421 903 502454

Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o.

Pluhová 2, 831 03 Bratislava
+421 2 44461612

Aquatec VFL s.r.o.

Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4485666

SCHOTT, s.r.o.

Orechová 6, 085 01 Bardejov
+421 54 4885606

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá

SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
+421 32 7461612

BIS Slovensko s.r.o.

Rovinka 590, 900 41 Rovinka
+421 2 45985205

KANAL M.P.S. s.r.o.

Šamorínska 39, 903 01 Senec
+421 2 45923391

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.

J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
+421 32 6420996

U-Plast Trade, s.r.o.

Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
+421 41 7637019

DUK F.M.S., s.r.o.

Duklianska 26, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4461134

Omnia ENVIRO, s.r.o.

Závodie 71, 023 54 Turzovka
+421 41 4353900

GLOBÁL, spol. s r.o.

Vápenická 195/3, 971 01 Prievidza
+421 46 5424675

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
+421 32 6400970

ENVIRON SERVIS, s.r.o.

Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 57 4462616

STAMI, s.r.o.

Piaristická 2, 949 01 Nitra
+421 37 6542303

EZV, spol. s r.o.

Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
+421 51 7732046

HASS, s.r.o.

Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce
+421 37 6426235

SING Galanta, spol. s r.o.

Matúškovo 114, 925 01 Matúškovo
+421 31 7825198

L - TRADE, s.r.o.

Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
+421 905 140064

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
+421 55 7952777

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
+421 37 6949202

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava
+421 2 48253111

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
+421 41 7071711

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
+421 33 7910201

MORGANIT, s.r.o.

Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica
+421 905 218336

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4327111

merga s.r.o.

Komenského 2826, 069 01 Snina
+421 57 7561401

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

1. mája 11, 911 01 Trenčín
+421 32 3262111

PSJ Hydrotranzit, a.s.

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava
+421 2 48288101

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 2 52499665

FCC Slovensko, s.r.o.

Bazová 6, 821 08 Bratislava
+421 2 50206811

ASKO, s.r.o.

Jakubská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4285141

Slovwelding, s.r.o.

Na Lúkach 1345/37, 934 01 Levice
+421 36 6319487

T M G, a.s.

Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza
+421 46 5425243

TECHNOMONT s.r.o.

Hlavná 102, 951 92 Žikava
+421 36 6335030

DISA PLUS, s.r.o.

SNP 26, 903 01 Senec
+421 2 45649217

eko MIMEX, s.r.o.

Komenského 14, 985 54 Lovinobaňa
+421 47 4396692

KLF-ENERGETIKA, a.s.

Kukučínova 2346, 024 11 Kysucké Nové Mesto
+421 41 4201700

TECHNO TIP, s.r.o.

Púchovská 16, 835 05 Bratislava
+421 2 44649515

KOVO TRADE Plus s.r.o.

Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica
+421 905 537586

EKOTRADE spol. s r.o.

Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava
+421 2 54432468

AQUA - ING, s.r.o.

Lúčna 1363/22, 054 01 Levoča
+421 53 4503221

AQUA - LIVE, s.r.o.

Holubyho 15, 040 01 Košice
+421 55 7289264

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595, 031 80 Liptovský Mikuláš
+421 44 5437711