GLOBÁL, spol. s r.o.

Vápenická 195/3

971 01, Prievidza

  • +421 46 5424675
www.globalsro.sk

Predmet činnosti firmy GLOBÁL, spol. s r.o.

Stavebno-montážne práce; výstavba a rekonštrukcia budov vrátane inžinierskych sietí; poradenská stavebná činnosť; elektroinštalačné práce; revízie elektrických zariadení a bleskozvodov aj pre výbušné prostredie; kúrenárske práce; plynoinštalácia; vodoinštalácia, kanalizácia; kotolne; zváračská škola

Ďalšie informácie o firme GLOBÁL, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 883273
  • IČO : 31580637
  • DIČ : SK2020467449
  • Počet zamestnancov : 44
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno