Telekomunikácie

Telefónne služby

Nájdených 130 firiem

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
+421 48 4339250

2 Ring, spol. s r.o.

Galvanhiho 15/C, 821 04 Bratislava
+421 2 58224550

KARTAGO TOURS, a.s.

Špitálska 53, 811 08 Bratislava
+421 2 27205777

Technopol International, a.s.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 68286140

MadNet, a.s.

Kúpeľná 3318, 932 01 Veľký Meder
+421 31 5551111

Infotur - Informačná kancelária mesta Stará Turá

SNP 254/49, 916 01 Stará Turá
+421 32 7763893

SWAN MS, s.r.o.

Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
+421 32 7430818

Turistické informačné centrum

Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota
+421 47 5623645

Primapost, s.r.o.

Palisády 50, 811 06 Bratislava
+421 903 833770

Crystal Call, a. s.

Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
+421 2 32233111

TeleVox, spol. s r.o.

Slnečné námestie 3471, 010 03 Žilina
+421 41 5662172

ELVYS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Poľská 9, 040 01 Košice
+421 55 6220963

MegaVox, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 900 112112

HERMES DM - outsourcing services, s.r.o.

Odborárska 3, 831 02 Bratislava
+421 2 44455012

MCST, a.s.

Vajnorská 136, 832 61 Bratislava
+421 2 49203430

FINESOFT, s.r.o.

Popradská cesta 68, 040 11 Košice
+421 55 6405126

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
+421 2 62020100

MERA communication s.r.o.

Poniklecová 27, 841 07 Bratislava
+421 2 64775407

Webster Communications s.r.o.

Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
+421 2 63531268

AXISplus SK s.r.o.

Májkova 2, 811 07 Bratislava
+421 2 55642531

Towercom, a. s.

Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
+421 2 49220111

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
+421 800 123456

CRM International s.r.o.

Karpatská 18, 811 05 Bratislava
+421 2 57203120

COOPEX - RADIO a.s.

Stachanovská 9, 821 05 Bratislava
+421 2 43424847

MCEall a. s.

Heydukova 12, 811 08 Bratislava
+421 800 222324

Axfone s.r.o.

Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
+421 2 21201201

Orange Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 08 Bratislava
+421 905 905905

BENESTRA, s.r.o.

Einstenova 24, Aupark Tower, 851 01 Bratislava
+421 2 32487111

RKS, spol s r.o.

Vajnorská 6A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45648204

ANTIK Telecom s.r.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice
+421 55 3012345

MOBILCOM s.r.o.

Pavlovičovo námestie 8, 080 01 Prešov
+421 51 7722333

TITAN PRESS, s.r.o.

Gusevova 26, 821 09 Bratislava
+421 2 53414421

Ing. Joseph Burza - HAGIEL

Mariánska 12, 811 08 Bratislava
+421 2 52932895; ;421 911 424435

DATASOFT MEDIA, s.r.o.

Dlhá 52, 949 01 Nitra
+421 37 7879659; +421 905 500759

PERSON EFEKT SLOVAKIA KOŠICE,s.r.o.

Fejova 14, 040 01 Košice 1
+421 55 6788159

Valerián Búrik-LEVEX

Svätého Michala 5 (OD DITÚRIA), 934 01 Levice
+421 (036) 6313210

Cestovná agentúra DEKAMPO - Jana Majkútová

Sv.Michala 2, 934 01 Levice
+421 36 6306770

Levická informačná agentúra

Holubyho 6, 934 01 Levice
+421 36 6306770

NISYS-Nitriansky informačný systém

Štefánikova 1, 949 01 Nitra
+421 37 16186

RAAL TRANS-Databanka dopravcov

č.151, 951 05 Malý Cetín
+421 (037) 6581200

PX-centrum

Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica
+421 (042) 4328127

RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Považská Bystrica

M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4325553

URI, s.r.o.

Soblahovská 33/21, 91101 Trenčín
+421905267199

Informačné centrum Zvolen

Trhová 4, 960 0 Zvolen
+421 (045) 5429268

Iris Slovakia s.r.o.

Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151525

Ventus, s.r.o.

Rudlovská cesta 53, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4145597

PEGI - Peter Záturecký

Horná 30, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4148565

JMP

Konštantínova 3, 080 01 Prešov
+421 (051) 7703737

ČERTEX Ivan Černaj - reklamné služby

Partizánska 8, 965 0 Žiar nad Hronom
+421 (045) 6723342

INFORMAČNÉ CENTRUM Mesta Kremnica

Štefánikovo nám. 35/44, 967 0 Kremnica
+421 (045) 6744388