Infotur - Informačná kancelária mesta Stará Turá

SNP 254/49

916 01, Stará Turá

  • +421 32 7763893
www.staratura.sk

Predmet činnosti firmy Infotur - Informačná kancelária mesta Stará Turá

Poskytovanie informácií o podnikoch, firmách, inštitúciach a nákupných strediskách v meste Stará Turá, ubytovaní a stravovaní, prírodných zaujímavostiach, historických a kultúrnych pamiatkach, významných osobnostiach, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, dopravných spojeniach; predaj máp, kníh, časopisov s turistickou tematikou, pohľadníc, známok, telefónnych kárt, upomienkových a darčekových predmetov; sprievodcovský servis; faxová a kopírovacia služba; sprostredkovanie predaja zájazdov; požičiavanie časopisov a videokaziet s turistickou tematikou; poistenie

Ďalšie informácie o firme Infotur - Informačná kancelária mesta Stará Turá