Stavebníctvo

Prieskum a ťažba hornín

Nájdených 697 firiem

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4423371

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
+421 2 48271111

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3, 010 01 Žilina
+421 41 5006915

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 2 45243500

Slovenská banská, spol. s r.o.

Hodruša - Hámre 388, 966 61 Hodruša - Hámre
+421 45 6844288

UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza
+421 46 5423381

Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice

Vážska 521, 922 42 Madunice
+421 33 7431132

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6949021

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Jesenná 1, 080 05 Prešov
+421 51 7582130

RODAN PRIEVIDZA, s.r.o.

Makovického 4986/4, 971 01 Prievidza
+421 46 5420575

DORYT s.r.o.

Rumunská 11, 040 01 Košice
+421 55 6760494

GEP vrty, s.r.o.

Hájnická 12/149, 962 31 Sliač
+421 903 544432

Kamenivo Slovakia a.s.

Areál Prefa, 014 01 Bytča
+421 41 5078217

Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s.r.o.

Námestie SNP 466/1, 962 12 Detva
+421 45 6790775

MONTOZ s.r.o.

Mierová 212, 821 05 Bratislava
+421 2 43424611

SLOVENSKÉ TUNELY a.s.

Lamačská cesta 99, 841 03 Bratislava
+421 2 59101513

ENVIGEO, a.s.

Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4712430

NOVSTAV SL s.r.o.

Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 4322256

PROGEO, spol. s r.o.

Predmestská 75, 010 01 Žilina
+421 41 5000542

GEO-TECHNIC-Consulting spol. s r.o.

Parcelná 18, 821 06 Bratislava
+421 2 45258483

TERMEKO, s.r.o.

Tulipánová 2, 010 01 Žilina
+421 41 7246669

TuCon, a. s.

K cintorínu 63, 010 04 Bánová
+421 41 5046204

URANPRES, spol. s r.o.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov
+421 902 929544

Miroslav Kijac

Námestie svätej Anny 32, 911 01 Trenčín
+421 903 240364

Ing. Jaroslav Bolda stavebná firma BOLDA

Hurbanova 39, 040 01 Košice 1
+421 55 6334486

UNISTAV, spol. s r.o.

Jablonecká 2, 900 86 Budmerice
+421 33 6409750

SK - ATRIUM, spol. s r.o.

Mojmírova 37, 921 01 Piešťany
+421 33 7728821

Ing. František Krajčík - STAVLUX

Weisseho 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7719861

Peter Vaňo MotorGas

Braneckého 23, 949 01 Nitra
+421 37 7720826

KIPP, a.s.

Gemerská 3, 040 11 Košice
+421 55 7898770

Jaroslav Stuchlík N I T R A N

Výčapy - Opatovce 404, 951 44 Výčapy-Opatovce
+421 37 7795853

Ing. Milan Jureňa ASTAP

Hudecova 166, 908 48 Gbely
+421 34 6592379

STAVMAX s.r.o.

Boldocká 7, 903 01 Senec
+421 2 45927133

Ing. Juraj Pavlis STAVIKON

Nitrianska 5, 921 01 Piešťany
+421 33 7729039

Development In Slovak Investments, s.r.o.

Tolstého 2885/7, P.O.B.88, 902 01 Pezinok
+421 33 6400587; +421 905 711113

Gustáv Szabó - Transbeton výroba

Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
+421 31 5553855; 421 907 747558

DUDA Stavby, s.r.o.

SNP 1/1, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4440513, 4432131; +421 918 880747

Ing. Ivan Minich I M A C O

Hollého 24/A, 010 01 Žilina
+421 41 5002500

Roman Haberajter ANTYS

P.O.Box 81, Björnsona 42, 971 01 Prievidza
+421 905 475601

Marián Baran - BARMAK

Pražská 4/718, 040 01 Košice
+421 55 6424113

SAVPOL s.r.o.

Opatovská 381/8, 911 01 Trenčín
+421 32 7435720; 0918 531 983, 0905 858 035

JOMA STAV, s.r.o.

Zákostolská 258/12, 922 07 Veľké Kostoľany
+421 33 7782220; +421 918 605813

POSSEID B & T s. r. o.

Diakovská cesta 9, 927 01 Šaľa
+421 57 7621009; +421 911 311809

CANABA spol,s.r.o.

Grösslingova 10, 811 0 Bratislava 1
+421 57 7621009; +421 911 311809

BYFOS, s.r.o.

Letná 40, 040 01 Košice 1
+421 55 6234478,6221744

IDOS, spol. s r.o.

Južná trieda 80, 040 01 Košice 1
+421 55 6257228; +421 905 794012

Ing. Zoltán Hegyi - HZ STAV

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo
+421 35 7602653, 7603243

Ing. Vladimír Vikor DYNAMIK, STAVEBNÁ FIRMA

Jelenecká 45, 949 01 Nitra
+421 37 7418375

DKB-stav, s.r.o.

Ľ.Stárka 29, 911 05 Trenčín
+421 32 6402390

KOMPLET

Trebišovská 151/3, 821 02 Bratislava
+421 905 610190