Obchodné služby - Konzultanti

Poradenstvo pre chov zvierat, agronomické inžinierstvo, spracovanie potravín

Nájdených 80 firiem

Rybárstvo Brčná, spol. s r .o.

Rybníky 331, 038 43 Kláštor pod Znievom
+421 911 042042

POĽNONÁKUP HONT a.s.

Hontianske Nemce 259, 962 65 Hontianske Nemce
+421 45 5550101

AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r.o.

Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4428771

HYDRANT s.r.o.

Novohorská 34, 831 06 Bratislava
+421 2 44640526

ISTROPOL SOLARY a.s.

Horné Mýto 267, 930 13 Horné Mýto
+421 31 5581312

Záhrady Pončák s.r.o.

Sv. Bystríka 1669/1, 010 08 Žilina
+421 905 381387

AGP Slovakia, s.r.o.

Eötvösa 21, 945 05 Komárno
+421 35 7733325

Ematech - technológie, s.r.o.

Hlohovecká cesta 1061/11, 949 01 Nitra
+421 692 036469

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

Matuškova 25, 833 11 Bratislava
+421 2 54651987

PD Lemešany, s.r.o.

Osloboditeľov 516, 082 04 Drienov
+421 51 7499770

ENAGRO, a.s.

Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
+421 33 7350857

TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.

Oravská 13, 903 01 Senec
+421 2 45923568

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
+421 41 5073611

MILKING, spol. s r.o.

Studená 21, 821 04 Bratislava
+421 2 44455315

GROPRIM, spol. s r.o.

Eisnerova 11, 841 07 Bratislava
+421 2 64779786

AGRO, s.r.o.

A. Hlinku 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5426341

TATRALOV, spol. s r.o.

Palkovičova 15, 821 08 Bratislava
+421 2 55423250

AGROSTAV Malacky, a.s.

Pezinská 18, 901 01 Malacky
+421 34 7723235

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Hlohovská 2, 949 92 Nitra
+421 37 6546122

SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s.

Bučany 591, 919 28 Bučany
+421 33 7434639

FermentaPro s.r.o.

Prievozská 38, 821 05 Bratislava
+421 2 53414496

RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o.

Rybníky, 038 43 Kláštor pod Znievom
+421 43 4933308

KOLTER, a.s.

Sádky Boheľov, 929 01 Boheľov
+421 31 5530691

INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Ľudovíta Štúra 7, 934 01 Levice
+421 903 250541

OTEZA, s.r.o.

Robotnícka 14/9856, 036 01 Martin
+421 43 4001200

AGRARIS, s.r.o.

Piaristická 1, 949 01 Nitra
+421 905 322547

A-T, s.r.o.

Rybničná 40/K, 831 07 Bratislava
+421 2 49111511

PAROLA, s.r.o.

Hlavná 98, 911 05 Trenčín
+421 32 7444406

Marex s.r.o.

Boženy Němcovej 2638, 039 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4462240

AT CONSULT spol. s r.o.

Hviezdoslavov 123, 930 41 Hviezdoslavov
+421 31 5625307

Larive Slovakia s.r.o.

Heydukova 5, 811 08 Bratislava
+421 2 52931583

ZÁHRADA REAL, s.r.o.

Bardejovská 48, 080 06 Prešov
+421 51 7764493

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Trenčianska 55, 824 80 Bratislava
+421 2 58243337

Poľnohospodársko - podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Májová 65, 956 21 Jacovce
+421 38 5361333

MBD Nitra, spol. s r.o.

Dlhá 89/A, 949 01 Nitra
+421 37 6536505

PROCHEMA s.r.o.

Karpatská 41, 900 02 Modra
+421 33 6475452

Sladovňa SESSLER, a.s.

Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava
+421 908 709843

AGV SK spol. s r.o. v likvidácii

Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45944730

SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Černyševského 26, 851 01 Bratislava
+421 2 62410346

Výskumný ústav mliekárenský, a.s.

Dlhá 95, 010 01 Žilina
+421 41 7072113

DUFREX, s.r.o.

1. mája 6, 947 01 Hurbanovo
+421 35 7603124

Hydromeliorácie, štátny podnik

Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
+421 2 43422931

PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.

Pod Kalváriou 11, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6922020

ZENAGRO, s.r.o.

Trstínska 10, 917 01 Trnava
+421 33 5532342

GAUDIUM záhradnícky podnik spol. s r.o.

Prúdová 10, 821 05 Bratislava
+421 2 43412982

OVISFARMA, s.r.o.

Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4324838

TEKRO Nitra, s.r.o.

Párovské Háje, 949 01 Nitra
+421 35 6911511

LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., s.r.o.

Hlavná 1, 911 05 Trenčín
+421 32 7442980

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
+421 2 48206901

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
+421 37 6546111