Obchodné služby - Konzultanti

Jadrové inžinierstvo

Nájdených 42 firiem

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o.

Piešťanská 3, 917 01 Trnava
+421 33 5592431

TAKMA s.r.o.

Štúrova 140, 949 01 Nitra
+421 37 6513339

NUPSESO, a.s.

Golianova 42, 949 01 Nitra
+421 37 6542338

DECONTA, a.s.

Sibírska 1, 917 01 Trnava
+421 33 5992080

Tebodin Slovakia, s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 32660204

AREVA NP Controls, s.r.o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
+421 2 44257497

Tatra Commerce, spol. s r.o.

SNP 264/3, 059 21 Svit
+421 52 7756117

INDURATUS s.r.o.

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
+421 2 33006509

DECOM, a.s.

Sibírska 1, 917 01 Trnava
+421 33 5992076

ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s.

Areál jadrových elektrární, 919 31 Jaslovské Bohunice
+421 33 5592150

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice
+421 55 6834111

PPA ENERGO s.r.o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
+421 2 49237111

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
+421 2 48262351

Národný jadrový fond

Mierová 19, 828 15 Bratislava
+421 2 48543431

Eko - Salmo s.r.o.

Závodná 8, 821 06 Bratislava
+421 2 45522031

ZTS INMART atóm a.s.

Thurzova 16, 036 01 Martin
+421 43 4011911

SYNTCHEM, spol. s r.o.

Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Prievidza
+421 46 5471210

ŠKODA SLOVAKIA, a.s.

Hornopotočná 4, 917 01 Trnava
+421 33 5502023

ENSECO, a.s.

Mochovce, 935 39 Mochovce
+421 36 6375940

REAKTORTEST, s.r.o.

Františkánska 22, 917 01 Trnava
+421 33 5521030

ENCON, a. s.

Hviezdoslavova 12, 917 01 Trnava
+421 33 5340862

JOGA spol. s r.o.

Lesná 5, 053 61 Olcnava
+421 53 4495707

STM POWER a.s.

Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 905 872 167

GRIFOS,s.r.o.

Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
+421 905 872 167

SOAR - Ing. Jiří Bárta

č.61, 951 43 Čakajovce
+421 (037) 7793262

Rega s.r.o. Košice

Pražská 4, 040 01 Košice
+421 55 6433330

Celprojekt a.s.

A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
+421 44 4323141

S.K.S.,s.r.o.

Cpinova 9, 900 01 Modra
+421 (033) 6474858

solveMechanics, s.r.o.

Tichá 13, 034 01 Ružomberok
+421 903 484738

Agrobella Plus s.r.o.

Majerníkova 34A, 841 05 Bratislava
+421 2 65316711

HABESO, s.r.o.

Kukučínova 23, 040 01 Košice
+421 0905848312

Arcon Slovakia s.r.o.

Nákovná 9, 821 06 Bratislava
+421 2 40208030

Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS

Palkovičova 5, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7712889

SLOV-KAMAR-OIL s.r.o.

Kollárova 8, 917 01 Trnava
+421 (033) 5564339

PROENGIN - Ing. Ján Kohút

Panská dolina 90, 949 01 Nitra
+421 (0903) 816128

ENG2 SR, spol. s r.o.

Karpatská 23, 821 08 Bratislava 2
+421 (02) 5245 1194

INŽINIERING, a.s.

Kopčianska 92, 851 0 Bratislava 5
+421 (02) 63838680

ASPEN Plus, spol. s r.o.

Bajzova 233/6, 821 0 Bratislava
+421 (02) 55561853

LogicaCMG s.r.o., organizačná zložka

Lazaretská 12, 811 0 Bratislava
+421 (02) 55561853

EX-EL s.r.o.

Helsinská 50, 036 0 Martin
+421 (043) 4283023

ADATO, s.r.o.

Šafárikova 1, 934 01 Levice
+421 (036) 6355611

MARTIN, nezisková organizácia

Francisciho 4977, 058 01 Poprad
+421 904 408 548