JOGA spol. s r.o.

Lesná 5

053 61, Olcnava

  • +421 53 4495707

Predmet činnosti firmy JOGA spol. s r.o.

Ekologické služby a dekontaminácia zemín znečistených ropnými látkami: úprava zemín znečistených ropnými látkami na mieste alebo po ich prevoze v našom areáli; odvoz zemín znečistených ropnými látkami na miesto úpravy - nákladnou automobilovou dopravou alebo nákladnou železničnou dopravou; demolačné, sanačné a zemné práce so stavebným strojom Caterpillar: medzi zemné práce patria výkopové a zásypové práce pri výstavbe a opravách kanalizácie, plynovodov, rozvodov elektrických sietí; pri výstavbe bytov a rodinných domov; služby s mechanizmami pre rastlinnú výrobu v poľnohospodárstve - postreky s automaticky riadeným postrekovačom v rastlinnej výrobe; čistenie pevných plôch (sklady olejov, montážne jamy, odstavné plochy, čerpacie stanice a pod.) od ropných látok (olejov, benzínu,nafty)

Ďalšie informácie o firme JOGA spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 900926
  • IČO : 31708251
  • DIČ : SK2020502187
  • Počet zamestnancov : 8
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1994