Likvidátori škôd a znalci, likvidácia škôd, oceňovanie nemovitostí

Nájdených 28 firiem

KONTO s.r.o.

Kominárska 2 - 4, 839 09 Bratislava
+421 2 55568295

CENEKON, a.s.

Martinengova 3, 810 01 Bratislava
+421 2 62801076

EPA s.r.o.

Pažítková 4, 821 01 Bratislava
+421 2 43637551

Interaudit Levice, spoločnosť s ručením obmedzeným

Záhradná 4, 934 01 Levice
+421 36 6225646

ZNALEKON s.r.o.

Internátna 18, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154030

AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o.

Bojnická 3, 831 04 Bratislava
+421 2 44454927

AUDING, s.r.o.

Bojnická cesta 35, 971 01 Prievidza
+421 46 5430825

MONAREX, k.s.

Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145571

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.

Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín
+421 32 6523153

United Bankers Group, a.s.

M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4379960

AJPO spol. s r.o.

Hlavná 997/54, 900 31 Stupava
+421 903 433158

Coris - Bratislava, a.s.

Kovorobotnícka 17, 821 04 Bratislava
+421 2 43641037

Contact Trade Centre, s.r.o.

Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava
+421 2 55422940

Slovexperta, s.r.o.

Uhoľná 1, 010 01 Žilina
+421 41 5071901

RENOMIA, s.r.o.

Panenská 7, 811 03 Bratislava
+421 2 54431397

CORPORA, a.s.

Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
+421 2 55568622

ODIS, s.r.o.

Bajzova 3252, 010 01 Žilina
+421 41 7641512

PEK spol. s r.o.

Ševčenkova 13, 851 01 Bratislava
+421 2 63820126

GENERAL FACTORING, a.s.

Košická 56, 821 08 Bratislava
+421 2 32202710

Prvá hasičská, a.s. Strážske

Priemyselná 720, 072 22 Strážske
+421 56 6491384

DOLCAN, s.r.o.

Pri synagóge 2, 949 01 Nitra
+421 37 6522015

ZACHO, s.r.o.

Hlavná 184, 925 26 Reca
+421 2 45915159

PROGRESS - expertízno znalecká, spol. s r.o.

Benického 11, 949 01 Nitra
+421 37 7332763

CLS Poradenské služby s.r.o.

Papraďová 5/A, 821 01 Bratislava
+421 2 43635177

Pyroteam Group, s.r.o.

Čáčov 282, 905 01 Senica
+421 34 6513569

Developing Management s.r.o.

Ružinovská 3, 821 01 Bratislava
+421 907 663298

Financial Consulting Projektmanagement s.r.o.

Panská 14, 811 01 Bratislava
+421 904 944227

Ing. Jozef Murín - REAL SERVIS

Lipová 4, 040 01 Košice
+421 905 702 233