Slovexperta, s.r.o.

Uhoľná 1

010 01, Žilina

  • +421 41 5071901

Predmet činnosti firmy Slovexperta, s.r.o.

Likvidácia poistných udalostí na motorových vozidlách formou výkonu obhliadok, zdokumentovávania a posudzovania vzniknutých poistných udalostí

Ďalšie informácie o firme Slovexperta, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 41 5006658
  • IČO : 36404811
  • DIČ : SK2021649993
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001