Faktoringové služby, faktoring, konkurzné konania

Nájdených 14 firiem

KONTO s.r.o.

Kominárska 2 - 4, 839 09 Bratislava
+421 2 55568295

EKONAUDIT s.r.o.

Kvetinová 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4125806

ČSOB Factoring a.s.

Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava
+421 2 59666642

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
+421 2 59346111

EKON - REAL - rating, s.r.o.

Kukuričná 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49265211

C.E.I. consulting a.s.

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
+421 905 373140

Profaktor, s.r.o.

Framborská 41, 010 01 Žilina
+421 41 5643119

Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.

Tomášikova 48, 832 67 Bratislava
+421 2 48629111

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
+421 2 32163333

Bibby Factoring Slovakia, a.s.

Palisády 33, 811 06 Bratislava
+421 2 32410120

Apollis, a.s.

Dunajská 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52621568

VÚB Factoring, a.s.

Mlynské nivy 1, 829 40 Bratislava
+421 2 50552820

CAMEX, s.r.o.

Tonkovce, 930 38 Nový Život
+421 905 235907

RVD a. s.

Odborárska 52, 831 02 Bratislava
+421 2 44454332