Chemický a farmaceutický priemysel

Tavivá, spojivá, prísady do panvíc, rozpúšťadlá, flotačné činidlá

Nájdených 21 firiem

FORTISCHEM a. s.

M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
+421 46 5681111

Opta Minerals (Kosice) a.s.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
+421 55 6737577

ELEKTROKARBON a. s.

Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
+421 38 5354111

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

3M /East/ AG obchodné zastupiteľstvo

Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
+421 2 49105211

SKF Slovensko spol. s r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava
+421 2 55563600

LUBOCONS CHEMICALS, s.r.o.

Dlhá 1, 900 31 Stupava
+421 2 60102811

DOLVAP, s.r.o.

Priemyselná 752, 013 03 Varín
+421 41 5692231

GEMINI s.r.o.

Dibrovova 241/10, 916 01 Stará Turá
+421 32 7762459

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

MINERCO spol. s r.o.

Palisády 47, 814 44 Bratislava
+421 2 54411785

TRADEPETROL a.s.

Pribinova 32, 821 09 Bratislava
+421 2 52967074

Confal a.s.

Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 904 720700

Ing. Elena Fricová JAFFA

Slnečná 162/9, 029 01 Námestovo
+421 43 5520600

THERMO-REAL s.r.o.

Mateja Bela 15, 943 01 Štúrovo
+421 (0907) 418828

Tak Zvolen, spol. s r.o.

Neresnícka cesta 22, 960 01 Zvolen
+421 45 5321394

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

ŠAJGALOIL, a.s.

SNP 49, 977 01 Brezno
+421 48 6713200 Sekretariát riaditeľa

Brikpel s.r.o.

Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 907 268876

Vassal s.r.o.

Hradská 38, 821 07 Bratislava
+421 2 45243002

JohnsonDiversey Slovensko, s.r.o.

Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava
+421 2 44454895