DOLVAP, s.r.o.

Priemyselná 752

013 03, Varín

  • +421 41 5692231
www.dolvap.sk

Predmet činnosti firmy DOLVAP, s.r.o.

Spracovanie vápenca a dolomitu; vápenné, vápencové a dolomitové produkty určené pre hutnícky a sklársky priemysel, stavebníctvo; výroba vápna a omietkových zmesí

Ďalšie informácie o firme DOLVAP, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 41 5692325
  • IČO : 31594786
  • DIČ : SK2020445911
  • Počet zamestnancov : 291
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno