Chemický a farmaceutický priemysel

Soli organických kyselín, estery, etylacetáty, karbamáty, etoxyláty

Nájdených 8 firiem

Nordmann, Rassmann Slovakia spol. s r.o.

Tuhovská 1/A, 831 07 Bratislava
+421 2 44457191

3 S spol. s r.o.

Vlárska 2673/10, 917 01 Trnava
+421 33 5511012

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58266111

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

Petrochema, a.s.

Štvrť kapitána Nálepku 751/1 Dubová, 967 97 Nemecká
+421 48 6303301 Sekretariát generálneho riaditeľa

Alis Slovakia s.r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 905 496 787

Metalimpex s.r.o.

J.Jančeka 11, 034 01 Ružomberok
+421 43 5864004