Chemický a farmaceutický priemysel

Produkty z uhlia, dreva, živice

Nájdených 58 firiem

KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o.

Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca
+421 41 4334680

SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
+421 2 40551111

SENISA s.r.o.

Farská 52, 949 01 Nitra
+421 37 7783637

PEMEX, spol. s r.o.

Dedovec 1797/315, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4710195

KCHK, s.r.o.

Hurbanova 2557, 022 01 Čadca
+421 41 4333049

S-PLUS TRADE, s.r.o. v likvidácii

Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4886312

SLOVCHEMA distribution, s.r.o.

Nábrežie Jána Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza
+421 46 5420778

NIOB, a.s.

Chotárna 35, 949 01 Nitra
+421 37 6518197

EKOMETAL, spol. s r.o.

Šťavica 478, 980 61 Tisovec
+421 47 5494349

Uhoľné sklady, a. s.

Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
+421 46 5422123

ESENEX, s.r.o.

Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424596

Lentimex spol. s r.o.

Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava
+421 2 59300810

CHARCOAL SLOVAKIA, s.r.o.

Kochanovce 217, 066 01 Kochanovce
+421 915 936927

HUTIRA Slovakia s.r.o.

29. augusta 92, 972 51 Handlová
+421 46 5120100

KIMEX a.s.

Poštová 8, 040 01 Košice
+421 55 6224120

RODAN PRIEVIDZA, s.r.o.

Makovického 4986/4, 971 01 Prievidza
+421 46 5420575

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

ROSIMEX - SLOVAKIA, akciová spoločnosť

Rázusova 1, 053 42 Krompachy
+421 53 4472814

SLOVEXIM oil, s.r.o.

Hrabové 65, 014 01 Bytča
+421 902 247943

Euroboor s.r.o.

Dopravná 9, 934 01 Levice
+421 36 6345943

ITOC, spol. s r.o.

Dlhé diely 1/19, 841 04 Bratislava
+421 2 65429915

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

AX STAVAS, s.r.o.

Murgaša 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5417204

Chemox Holding, s.r.o.

Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
+421 2 33669502

MR Trading, a.s.

Ružová dolina 10, 820 05 Bratislava
+421 2 50207010

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50207111

OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o.

Radová 21, 010 03 Žilina
+421 41 7634674

KC Multitrade, spol. s r.o.

Heyrovského 14/103, 841 03 Bratislava
+421 2 59308021

PALIMPEX, spol. s r.o.

Murgaša 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5417204

STAVPAL s.r.o.

Pod stráňami 2119, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5525978

L and L TRADING spol. s r.o.

Dargovská 3, 040 01 Košice
+421 55 7880611

Palivá a stavebniny, a.s.

Floriánska 16, 040 01 Košice
+421 55 6228526

Lesy Jasov, s.r.o.

Kláštor premonštrátov, 044 23 Jasov
+421 55 4663124

SERVIS LES SK, s.r.o.

Zlatovská 27, 911 01 Trenčín
+421 32 6402337

Danka Fogašová - Holz-produkt

Ruská Nová Ves 244, 080 05 Ruská Nová Ves
+421 918 942433

Fin - energy, a.s.

Kladnianska 34, 821 05 Bratislava
+421 2 43428403, 43635542; +421 905 395703

Štefan Král - PALEKO

Záhorácka 8/38, 901 01 Malacky
+421 903 508404

FENIX Group, s.r.o.

Nad Viničkou 1259/80, 050 01 Revúca
+421 58 4421931; +421 903 675802

Petrochema, a.s.

Štvrť kapitána Nálepku 751/1 Dubová, 967 97 Nemecká
+421 48 6303301 Sekretariát generálneho riaditeľa

PP Market s.r.o.

K.Mahra 2, 917 08 Trnava
+421 33 5343672

Akciová spoločnosť APOS

Štefánikova 1282, 908 01 Kúty
+421 (034) 6597783

Ladislav Bíró-Palivo

Okočská cesta 611, 932 01 Veľký Meder
+421 (031) 5552220

D.V.M. - Produkt s.r.o.

Popudinské Močidľany 295, 908 61 Popudinské Močidľany
+421 34 6685057

Alis Slovakia s.r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 905 496 787

Contichem spoločnosť s ručením obmedzeným

Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava
+421 2 52961793

Ing. Peter Tóth - DOPRING

P. Jilemnického 2838/1, 934 01 Levice
+421 36 6336214

SLZ Chémia a.s.

Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa
+421 47 5423195 Marketing

Dunaj Petrol Trade a.s.

Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
+421 35 7713574

THERMO-REAL s.r.o.

Mateja Bela 15, 943 01 Štúrovo
+421 (0907) 418828

Tak Zvolen, spol. s r.o.

Neresnícka cesta 22, 960 01 Zvolen
+421 45 5321394