Chemický a farmaceutický priemysel

Organické zlúčeniny dusíka, amíny, soli, amidy, močoviny, triazoly, xylidiny

Nájdených 11 firiem

MIKROCHEM spol. s r.o.

Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
+421 33 6905611

COINCO a.s. „v likvidácií

Francisciho 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52923301

Nordmann, Rassmann Slovakia spol. s r.o.

Tuhovská 1/A, 831 07 Bratislava
+421 2 44457191

BHS-HYGIENA s.r.o.

Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava
+421 910 905890

ASCOP SLOVAKIA, spol. s r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4431864

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

MDP NAUTICA s.r.o.

Wolkrova 35, 851 01 Bratislava
+421 2 62412268

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58266111

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

Alis Slovakia s.r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 905 496 787

Degussa Slovakia s.r.o.

Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 48 4187261