Chemický a farmaceutický priemysel

Chemické látky, regenerácia katalyzátorov, olejov, tukov

Nájdených 80 firiem

Národná energetická spoločnosť a. s.

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4157202

HYDROTERM BB, s.r.o.

Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4318247

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o.

Piešťanská 3, 917 01 Trnava
+421 33 5592431

TERMOTECHNA a. s.

Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
+421 2 44871096

AGB ekoservis s.r.o.

Pražská 2, 040 11 Košice
+421 55 7895097

EBA, s.r.o.

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
+421 2 45994831

ELKAPO s.r.o.

Cabajská cesta 5D, 950 16 Nitra
+421 37 6586162

STAVIMEX Slovakia, a. s. v likvidácii

Bojnická 10, 831 02 Bratislava
+421 2 43294309

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Kostolné 390, 916 13 Kostolné
+421 32 7790750

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady
+421 31 7861230

Tekovská ekologická, s.r.o.

Nový Tekov 133, 935 33 Nový Tekov
+421 36 6331020

ECOFIL, spol. s r.o.

Okružná 6001, 071 01 Michalovce
+421 56 6441732

ZEDKO, s.r.o.

Zvolenská cesta 14/A, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161261

BORINA EKOS s.r.o.

Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce
+421 32 7437543

KINEKL, spol. s r.o.

Šenkvická 14, 902 01 Pezinok
+421 33 6422070

Ekolumi, s.r.o.

Partizánska cesta 4634, 974 05 Kremnička
+421 908 379543

Eastern Capital s.r.o.

Nitrianska cesta 27, 917 01 Trnava
+421 33 5545856

SAUBER SERVIS SK a.s.

Trieda SNP 61, 040 11 Košice
+421 55 7836231

DONO, spol. s r.o.

Pdnikateľská 1, 040 17 Košice
+421 55 6220082

BIO EKO, s.r.o.

Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6432436

VYFAKO, spol. s r.o.

Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina
+421 38 5394586

INTA, s.r.o.

Rybárska 18, 911 01 Trenčín
+421 911 912015

ecorec Slovensko s.r.o.

Glejovka 15, 902 03 Pezinok
+421 33 6413676

SABAR, s.r.o.

Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
+421 53 4173501

REMAS Servis, s.r.o.

Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava
+421 2 64534707

EKOTRANZ, s.r.o.

Brehy 90, 968 01 Nová Baňa
+421 45 6855435

AVE Bratislava s.r.o.

Hlohová 6, 821 07 Bratislava
+421 2 44463019

KONZEKO spol. s r.o.

Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
+421 53 4499115

FECUPRAL, spol. s r.o.

Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
+421 51 7562150

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.

Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 48 4716321

STABAU SK, s.r.o.

Partizánska 4, 085 01 Bardejov
+421 903 848414

A.A.Service, spol. s r.o.

Staré grunty 53, 841 04 Bratislava
+421 905 544172

ELEE Consult, s.r.o.

Mesačná 20, 821 02 Bratislava
+421 2 44631361

Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
+421 2 49266401

BTT s.r.o.

Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
+421 2 43633956

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24, 821 05 Bratislava
+421 2 59301071

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
+421 33 5311111

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 59418601

INGEMAR s.r.o.

železničná stanica, 903 01 Senec
+421 2 45923349

PROGRESS TRADING, a.s.

Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov
+421 53 4425242

ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
+421 2 55421642

DECOM, a.s.

Sibírska 1, 917 01 Trnava
+421 33 5992076

Waste Recycling, a.s.

Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce
+421 37 6426225

BONEKO, a.s.

Štúrova 43, 908 51 Holíč
+421 34 6602045

DÚHA, a.s.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov
+421 51 7715605

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
+421 35 6426436

Nitrianske komunálne služby, s.r.o.

Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
+421 37 6516210

FEROMETAL, s.r.o.

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
+421 52 7781818

PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
+421 52 7765973

Ing. Tomáš Cvengroš - Biodiesel Holding

Hlavná 1961, Priemyselný park, 038 52 Sučany
+421 43 3249677