PROGRESS TRADING, a.s.

Cukrovarská 22

075 01, Trebišov

  • +421 53 4425242
www.progresstrading.com

Predmet činnosti firmy PROGRESS TRADING, a.s.

Výroba, nákup, skladovanie a predaj ropných produktov; preprava a distribúcia ropných produktov; zhodnocovanie odpadových olejov; čistenie a dekontaminácia od nebezpečných látok; preprava nebezpečných odpadov; poradenstvo v oblasti nakladania s odpadovými olejmi

Ďalšie informácie o firme PROGRESS TRADING, a.s.

  • IČO : 31679765
  • DIČ : SK2020503661
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Dovozca : Áno
  • Vývozca : Áno