VYFAKO, spol. s r.o.

Nitrianska Blatnica 5

956 05, Radošina

  • +421 38 5394586
www.vyfako.sk

Predmet činnosti firmy VYFAKO, spol. s r.o.

Zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov, preprava odpadov; inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, v ochrane ovzdušia; predaj tovarov a výrobkov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva v podnikoch; systémy kontajnerizácie od návrhu po dodávku

Ďalšie informácie o firme VYFAKO, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 38 5394587
  • IČO : 36555355
  • DIČ : SK2020139121
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2002