Chemický a farmaceutický priemysel

Bóru, bróm, chlór, fluór, jód, selén, bárium, zlúčeniny

Nájdených 6 firiem

SABAR, s.r.o.

Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
+421 53 4173501

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 58266111

Bayer, spol. s r.o.

Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 59213321

Petrochema, a.s.

Štvrť kapitána Nálepku 751/1 Dubová, 967 97 Nemecká
+421 48 6303301 Sekretariát generálneho riaditeľa

Alis Slovakia s.r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 905 496 787