Zdravotníctvo

Pohrebné ústavy, krematória, cintoríny

Nájdených 152 firiem

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Starý Smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry
+421 52 4422389

PIETA - pohrebná služba, s.r.o.

Mlynské nivy 8, 811 09 Bratislava
+421 2 52631181

Krematórium, Pohrebná služba - STRÍŽ s.r.o.

Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava
+421 2 45524124

Silencia, s.r.o.

Sklabinská 1, 036 01 Martin
+421 43 4224889

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske
+421 38 7493296

KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o.

Slovenská 26, 940 51 Nové Zámky
+421 905 621201

Pohrebná služba EXIT, spol. s r.o.

Palárikova 1791, 022 01 Čadca
+421 41 2901998

Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy, mestská príspevková organizácia

Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava
+421 2 50700101

TEKOS, spol. s r.o.

Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
+421 34 7722060

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
+421 57 7622183

REKVIEM - pohrebné, cintorínske a kremačné služby, s.r.o.

Rastislavova 83, 040 01 Košice
+421 55 6231658

TEZAS, spol. s r.o.

Garážová 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5422811

Technické služby mesta Prešov a.s.

Bajkalská 33, 080 01 Prešov
+421 51 7711708

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o

Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
+421 45 6787011

Henrieta Mészárosová

Športová 4623, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5522557

AD DEUM, s.r.o.

M.R.Štefánika 25, 942 01 Šurany
+421 917 613 576

Jozef Bereck - Pohrebníctvo

Športová 573, 930 05 Gabčíkovo
+421 31 5594317

Ján Soóky

Kostolná 10, 930 11 Topoľníky
+421 31 5582553

Milan Brestovský PIETA

Hodžova 40, 949 0 Nitra
+421 37 6514471

Funeko - Enviro, s.r.o.

Vajanského 12 , 934 01 Levice
+421 36 6221337; +421 910 108670

Rímsko-katolícka cirkev

Hradné námestie 7, 950 50 Nitra
+421 (037) 7721747

Dušan Nemček-MIRTA

Cintorínska 14, 949 01 Nitra
+421 (037) 6525009

Pohrebná služba NITRA - Dušan Vaňo

Špitálska 3, 949 01 Nitra
+421 (037) 6503565

Pohrebná služba-Okenka Pavol

Cintorínska 12, 949 01 Nitra
+421 (037) 6525645

POHREBNÍCTVO NEZÁBUDKA-Penzéšová

Moravská 328, 952 01 Vráble
+421 (037) 7832511

POHREBNÉ SLUŽBY - Jozef Havlík

Viničná 28, 935 32 Kalná nad Hronom
+421 (036) 6395240

POHREBNÁ SLUŽBA-Blaho Silvester

Kostolná, 951 35 Veľké Zálužie
+421 (037) 6592100

Adrián Kramár-Pohrebníctvo

1.mája 478, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
+421 (037) 7884534

CHRYZANTÉMA - Mikuláš Konopka

SNP 7, 934 01 Levice
+421 (036) 6312388

ARS-DDD ASTRA Attila Szabó

SNP 20, 937 01 Želiezovce
+421 (036) 7711208

Milan Michalik - KAMPEX

Husitská cesta 8, 916 0 Stará Turá
+421 (032) 7763224

Verejno- prospešné služby mesta

Mierové námestie 21, 914 4 Nemšová
+421 (032) 6598422

Pieta, s. r. o.

Stred, Dom služieb 39, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042) 4321256

Pohrebné služby Chryma

Mierové námestie 5, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7434161

Pohrebné služby

Saratovská 1, 911 0 Trenčín
+421 (032) 6520448

Autodoprava - Peter Karumník

Hoštiná 137, 020 0 Púchov
+421 (042) 4633854

Útulok pre opustené zvieratá

Ľ. Stárka (bývalá skládka odpadov), 911 0 Trenčín
+421 (032) 6583092

Marek Kolarčík - Pohrebná služba ERA

Ražňany 263, 082 61 Ražňany
+421 51 7711865; +421 905 761332

LK Company v.o.s.

Nad plážou 23, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4230090

Technické služby Brezno

Rázusova 16, 977 0 Brezno
+421 (048) 6114040

Mestský podnik služieb Poltár

9.mája 241/58, 987 0 Poltár
+421 (047) 4222263

Hornáček Ján

Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
+421 (045) 27581

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10, 069 0 Snina
+421 (057) 7622594

Verejnoprospešné služby spol. s r.o.

Hollého 35, 08301 SABINOV
+421 (051) 4893231

Miroslav Mičo - KAMEŇ

Hviezdoslavova 9, 971 0 Prievidza
+421 (046) 5423656

Mária Pánisová

Hlavná 59, 972 2 Nitrianske Rudno
+421 (046) 5455511

Kvetinárstvo - pohrebníctvo

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5422522

Ivan Kanovský CHÁRON

Hviezdoslavova 7, 955 0 Topoľčany
+421 (038) 5323060

Peter Komačka - GAKO

Pod hôrkou 540/40, 955 0 Jacovce
+421 (038) 5228243

Roman Mano - Pohrebná služba

Rybany 398, 956 3 Rybany
+421 (038) 7692461