Zdravotníctvo

Laboratórne zariadenia a nástroje pre zdravotníctvo

Nájdených 48 firiem

BIOTECH s.r.o.

Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
+421 254774488

Meditecon, s.r.o.

Mostná 206/13, 949 01 Nitra
+421 376425785

VENIKA ENGINEERING spol. s r.o.

Krížna 44, 821 08 Bratislava
+421 255561011

MEDIST, s.r.o.

Petrušovského 4, 066 01 Humenné
+421 577753276

CANBERRA - PACKARD, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina
+421 415006750

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
+421 255646791

INTES Poprad, s.r.o.

Námestie sv. Egídia 95, 058 51 Poprad
+421 527871311

Roner, s.r.o.

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
+421 255563055

BENTAL ŽILINA, s.r.o.

Na stave 4, 010 01 Žilina
+421 417248318

LABWAY spol. s r.o.

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
+421 252496609

Bio - Chrom, s.r.o.

Fedinova 9, 851 01 Bratislava
+421 263811852

PRAGOLAB s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
+421 243294436

BOVI CONSULTING, s.r.o.

M. Galandu 4753/22, 036 01 Martin
+421 434289380

TRIGON PLUS s.r.o.

Kopčianska 76, 851 01 Bratislava
+421 263531241

MARCONI, s.r.o.

Kozmonautov 35, 036 01 Martin
+421 433240243

TECHNIUM, spol. s r.o. v likvidácii

17. novembra 22, 914 51 Trenčianske Teplice
+421 326553211

TIMED, s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
+421 248209511

WEGA - MS spol. s r.o.

Pálenická 601, 922 21 Moravany nad Váhom
+421 337774242

EKAMYL, spol. s r.o.

Sladovnícka 24, 917 01 Trnava
+421 335515077

DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.

Masarykova 16, 080 01 Prešov
+421 517734403

MEDIMPRAX, spol. s r.o.

Líščie údolie 57, 841 05 Bratislava
+421 265444328

Siemens s.r.o.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
+421 259681115

Bio G, spol. s r.o.

Kazanská 46, 820 14 Bratislava
+421 245526380

CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa
+421 377707994

MERCK spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
+421 249267111

Lambda Life a.s.

Bojnická 20, 831 04 Bratislava
+421 244880159

BJ Medical s.r.o.

Údolná 15, 811 02 Bratislava
+421 252731676

OPTOTEAM, s.r.o.

Hlinická 2B, 831 52 Bratislava
+421 244880785

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 220903911

DENTMIX, s.r.o.

Gúgska 136, 940 01 Nové Zámky
+421 356446076

Eurolab Lambda a.s.

T. Milkina 2, 917 01 Trnava
+421 335341448

DYNEX Servis, spol. s r.o.

Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 484155045

Fénix Bratislava, spol. s r.o.

Jána Zigmundíka 296/6, 922 03 Vrbové
+421 337791238

nutricor s.r.o. „v likvidácii“

Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava
+421 243631664

STERIPAK s.r.o.

Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
+421 317894984

PHARMA GROUP, a.s.

Mýtna 11, 811 07 Bratislava
+421 252493757

AUDIOSCAN, s.r.o.

Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
+421 484134652

BTL Slovakia, s.r.o.

Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
+421 415625988

ČECHVALAB s.r.o.

Popradská 12242/84, 821 06 Bratislava
+421 264287924

DISPOLAB, Žilina s.r.o.

Gabajova 11/2601, 010 01 Žilina
+421 417632436

ILABO, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 903766133

JK - TRADING, spol. s r.o.

Mečíková 30, 841 07 Bratislava
+421 264774951

BIOHEM, spol. s r.o.

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
+421 326505005

Ing. Juraj Patek - PATOS

Jána Halašu 2, 911 01 Trenčín
+421905267203

Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS

Cesta osloboditeľov 8, 977 03 Brezno
+421 (048)6123976

ASSISTA Slovakia, s.r.o.

Štefánikova 14, 811 0 Bratislava
+421 (02)52620704

ALTENER s.r.o.

Palárikova 17, 801 04 Bratislava
+421905610921

UNIZDRAV, s.r.o.

Námestie Sv.Egídia 2950/88, 058 01 Poprad
+421527781899,0915330920,0905731633