Vzdelávanie a školenie

Rôzne školenia, kurzy a rekvalifikácie

Nájdených 219 firiem

ENLAP, s.r.o.

Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
+421 2 52731208

Informačné stredisko o Rade Európy

Klariská 5, 811 03 Bratislava
+421 2 54435752

SEMTAM s.r.o.

Rovníková 4, 821 02 Bratislava
+421 2 43633243

ELIT - Travel, s.r.o.

Mýtna 27, 811 07 Bratislava
+421 2 52625111

RK Centrum UNIVERSA, s.r.o.

Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4147007

The British Council

Panská 17, 811 01 Bratislava
+421 2 54431074

Institut Français

Sedlárska 7, 812 83 Bratislava
+421 2 59347777

Instituto Italiano di Cultura

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
+421 2 54410401

International House Bratislava, s.r.o.

Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
+421 2 52962675

The English Club

Pri Suchom mlyne 26, 811 04 Bratislava
+421 2 54772106

AGENTÚRA ATLAS, s.r.o.

Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
+421 2 52624411

PERSONNEL AGENCY, s.r.o.

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
+421 904 305555

EuroPair, s.r.o.

Mickiewiczova 4, 811 07 Bratislava
+421 2 54434371

MERCURI INTERNATIONAL s.r.o.

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
+421 2 44462474

AIESEC Slovensko

Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava
+421 2 45526110

LG TRADE, s.r.o.

Joliota Curie 734/31, 058 01 Poprad
+421 52 7722322

BERTO Connections, spol. s r.o.

Nedbalova 5, 811 01 Bratislava
+421 949 900033

CLASS - jazyková škola s.r.o.

Rezedová 5, 821 01 Bratislava
+421 2 43633532

LIPTRADE, spol. s r.o.

SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 905 609905

BOMBOVO, cestovná kancelária, s.r.o.

Novozámocká 230, 949 01 Nitra
+421 37 6522523

FREEDU s.r.o.

Bilíkova 34/1891, 841 01 Bratislava
+421 2 64282334

EUROLINGUA Bratislava s.r.o. v likvidácii

Komárnická 26, 821 03 Bratislava
+421 2 43426622

GENERATÍV, s.r.o.

Pražská 1, 040 11 Košice
+421 55 7899536

InterStudy, s.r.o.

Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
+421 2 52622611

LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.

Hlavná 93, 040 01 Košice
+421 55 6227972

Dr Bubo s.r.o.

Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
+421 35 7712122

Explicit, s.r.o.

Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
+421 2 43191782

EduGo s.r.o.

J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
+421 907 875052

A - STUDY, s.r.o.

Terézie Vansovej 16/438, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123783

KOBčo s.r.o.

Generála Svobodu 720/8, 958 01 Partizánske
+421 38 2250366

CULTURAL HOMESTAY INTERNATIONAL - EASTERN EUROPE, s.r.o.

Račianska 109 A, 831 02 Bratislava
+421 2 44250096

K & G Holding, s.r.o.

Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5515835

VAGeS s.r.o.

Hodžova 25, 949 01 Nitra
+421 37 6524098

LANGUAGE LEISURE CENTRE s.r.o.

Hronsecká cesta 92, 976 31 Hronsek
+421 48 4188264

LATNER, s.r.o.

Opatovská 163, 911 01 Trenčín
+421 32 7442073

CHEYENN TOUR SLOVAKIA, s.r.o.

Kazanská 52, 821 06 Bratislava
+421 2 45243289

MERCOR AM s.r.o.

Pod hájom 1098/108, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4420302

PRO SYMPATIA, spol. s r.o.

Pribinova 23, 810 11 Bratislava
+421 2 59210170

Österreich Institut Bratislava, s.r.o.

Baštová 9, 811 03 Bratislava
+421 2 54410797

PARTNER PROGRESS, s.r.o.

Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4324303

D & D TEAM, s.r.o.

Pod Rovnicami 37, 841 04 Bratislava
+421 2 65424300

Education Training & Consulting company a.s.

Učňovská 6, 040 15 Košice
+421 850 111621

Akadémia Plus, s.r.o.

Somolického 2, 960 01 Zvolen
+421 45 5366522

ALBION- Súkromná jazyková škola, s.r.o.

Československej armády 1007/25, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154595

ITALIANSKONSULTING, s.r.o.

Krajná 7, Blok B, 921 04 Bratislava
+421 918 108550

ORBIS PICTUS s.r.o.

Karpatská 18, 811 05 Bratislava
+421 2 52492228

Tutor SK, s.r.o. “v likvidácií”

Župné námestie 9, 811 03 Bratislava
+421 2 54432108

SLOVKURORT, spol. s r.o.

J. Gábriša 2535/10A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7719016

INFORMA a.s.

Gen. Klapku 23, 945 01 Komárno
+421 35 7730769