Informačné stredisko o Rade Európy

Klariská 5

811 03, Bratislava

  • +421 2 54435752
www.radaeuropy.sk

Predmet činnosti firmy Informačné stredisko o Rade Európy

Rozširovanie informácií o činnosti Rady Európy

Ďalšie informácie o firme Informačné stredisko o Rade Európy

  • Ďalší telefón : +421 2 59804514
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1999
  • Poskytovateľ služieb : Áno