Vykurovanie, vetranie, klimatizácia a chladiarenstvo

Vzduchové filtre, odsávače prachu a dymu, čisté miestnosti

Nájdených 220 firiem

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 372333100

SECOMP, s.r.o., Trebišov

M. R. Štefánika 39, 075 01 Trebišov
+421 566726014

SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o.

P. Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa
+421 317708835

SONIMEX, s.r.o.

Krížna 9, 811 07 Bratislava
+421 255561344

ADRIAN GROUP s.r.o.

Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
+421 484710405

EURO-VAT, spol. s r.o.

Alekšince 231, 951 22 Alekšince
+421 377822326

EURO GAS - MARTIN, s.r.o.

Medňanského 16, 036 08 Martin
+421 905347309

GREGOR a spol., s.r.o.

Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
+421 243414993

ACER G Košice, s.r.o.

Južná trieda 119, 042 85 Košice
+421 557297305

Karma Slovakia s.r.o.

Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa
+421 317715477

EPIMEX ŽILINA, spol. s r.o.

Košická 59, 010 01 Žilina
+421 415650751

KT spol. s r.o.

Eliášovce 1044, 930 38 Nový Život
+421 903401588

Marex Trade - Slovakia s.r.o.

Fándlyho 6, 949 01 Nitra
+421 377335987

B B N - spol. s r.o.

Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
+421 455321692

STAVIMEX Slovakia, a. s. v likvidácii

Bojnická 10, 831 02 Bratislava
+421 243294309

Building Leader in Overall Cleanroom Know-How SR, s.r.o.

Mostná 72, 949 01 Nitra
+421 377723048

Enviteam, spol. s r.o.

Továrenská 8, 900 66 Vysoká pri Morave
+421 260301040

UNITERM-TEAM, spol. s r.o.

Dlhá 75, 010 09 Žilina
+421 415505558

83 Production s.r.o.

Popradská 80, 820 07 Bratislava
+421 905324393

DREKIA, s.r.o.

Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
+421 415643710

AUDIX s.r.o.

Pod Jašterom 1, 920 01 Hlohovec
+421 337300058

IZO FILT SK s.r.o.

Hlavná 24/55, 935 63 Čata
+421 367494303

Deltrian Slovakia, s.r.o.

Veľký Slavkov 406, 059 91 Veľký Slavkov
+421 524180340

INŠTALMONT IN, s.r.o.

1. mája 98/30, 901 01 Malacky
+421 347723192

Miele s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 258103111

ECOSON s.r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 327716135

M & V SLOVAKIA, s.r.o.

Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 Púchov
+421 424634546

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 327715085

ELEX PLUS, spol. s r.o.

Štúrova 69/A, 949 01 Nitra
+421 377721515

ZRAS, s.r.o.

Kmeťovo 56, 941 62 Kmeťovo
+421 356598234

DANIMEX, s.r.o.

Údernícka 15, 851 01 Bratislava
+421 263534161

Samez, spol. s r.o.

26. novembra 1, 066 01 Humenné
+421 577752673

AUTEX s.r.o.

Kragujevská 3679/22C, 001 01 Žilina
+421 903735219

Š.Z. - JAMAL, spol. s r.o.

P. Várdayho 21, 940 01 Nové Zámky
+421 356401725

Auto-Piko, s.r.o.

Čačín 72, 974 01 Čerín
+421 484192365

STAF Automation, s.r.o.

Kostiviarska 4944/5, 974 01 Banská Bystrica
+421 484722777

VIRTUS s.r.o.

Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava
+421 264530785

best AUTOMAX, s.r.o.

Školská 4699/40, 979 01 Rimavská Sobota
+421 475632890

Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A, 831 04 Bratislava
+421 244462286

CSK - IKS, s.r.o.

Strojnícka 23, 821 05 Bratislava
+421 243420296

KEEPER, s.r.o.

Tolstého 3, 066 01 Humenné
+421 577750656

UNICO SLOVAKIA, s.r.o.

Vajnorská 5, 831 05 Bratislava
+421 244632063

HIVUS s.r.o.

Tulská 33, 010 08 Žilina
+421 415651809

APIAGRA s.r.o.

Slanická 36, 029 43 Zubrohlava
+421 435505111

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava
+421 258104401

BRANET, spol. s r.o. v likvidácii

Palisády 39, 811 06 Bratislava
+421 254412791

Camfil s.r.o.

Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 8, 934 01 Levice
+421 366357355

FITTICH OST s.r.o.

Južná trieda 74, 040 01 Košice
+421 556770173

EKOTECHNA s.r.o. Prešov

Ľubochnianska 8, 080 06 Ľubotice
+421 517471120

KLIMAK, s.r.o.

Štúrova 165, 949 01 Nitra
+421 376560700