Vykurovanie, vetranie, klimatizácia a chladiarenstvo

Ústredné vykurovanie, kúrenie, ohrievače vzduchu

Nájdených 214 firiem

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 372333100

ROSTA s.r.o.

Vrbovská 2613/94, 921 01 Piešťany
+421 337742502

ELEKTRO DEMAR, spol. s r.o.

Továrenská 3, 943 03 Štúrovo
+421 367561942

ADRIAN GROUP s.r.o.

Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica
+421 484710405

REN - INVEST, s.r.o.

Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky
+421 385322811

TERMON spol. s r.o.

Holíčska 23, 851 05 Bratislava
+421 903447514

DLOUHÝ I.T.A., s.r.o.

Pod Hradiskom 9, 010 04 Žilina
+421 417003297

TECHKLIMA, s.r.o.

Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
+421 327401598

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 327715085

Samez, spol. s r.o.

26. novembra 1, 066 01 Humenné
+421 577752673

INSTAMIK Slovakia, s.r.o.

Myslenická 1, 902 01 Pezinok
+421 336412706

HENDY, s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
+421 484145702

UNIMAT spol. s r.o.

J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
+421 465411246

THERMOGAS plus s.r.o.

Textilná 6, 040 12 Košice
+421 556744244

Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A, 831 04 Bratislava
+421 244462286

General Electric Slovakia s.r.o.

Prievozská 4/16633, 821 09 Bratislava
+421 232251001

P - TERM, s.r.o.

Francúzskych partizánov 47, 038 61 Vrútky
+421 434309831

APIAGRA s.r.o.

Slanická 36, 029 43 Zubrohlava
+421 435505111

REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Jantárová 30, 040 01 Košice
+421 557296816

Delta term, s.r.o.

Turbínová 1, 831 04 Bratislava
+421 220861933

THERMOPOL, spol. s r.o.

29. augusta 16, 924 01 Galanta
+421 317802514

GEOTHERM Slovakia s.r.o.

Ružindolská 16, 917 01 Trnava
+421 335511819

KINEKUS, s.r.o.

Kamenná 4, 010 01 Žilina
+421 417777777

WICON, spol. s r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
+421 327431696

AGI s.r.o.

Električná 23, 911 01 Trenčín
+421 327441034

THERMOCENTRUM Slovakia spol. s r.o.

Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava
+421 264286104

VESKOM Slovakia, spol. s r.o.

Vinohrádok 2861, 901 01 Malacky
+421 347743961

SLÁDEK a syn, s.r.o.

Námestie slobody 1900/64, 020 01 Púchov
+421 424633295

AQUA-SENZOR s.r.o.

Južná trieda 117, 040 01 Košice
+421 556740356

ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
+421 244464034

GAS Trade, s.r.o.

Jiráskova 104/28, 916 01 Stará Turá
+421 327760398

HAPPY HEAT s.r.o.

Hoštáky 897/17, 907 01 Myjava
+421 948228906

ENERGONET NITRA, s.r.o.

Novozámocká 184, 949 05 Nitra
+421 377418135

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljušťa 45, 909 01 Skalica
+421 346966101

TONEX PLUS s.r.o.

Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno
+421 357731603

CASSIST, s.r.o.

Zborovská 5, 040 01 Košice
+421 556789406

DOSS spol. s r.o.

Bôrická cesta 103, 010 58 Žilina
+421 417003645

ENEVIR, s.r.o.

Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín
+421 948041845

EUROPLAN, spol. s r.o.

Hlboká 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 245649527

DATATHERM, spol. s r.o.

Na Rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom
+421 415077502

DULEXIM s.r.o.

Garbiarska 19/82, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 524321459

FUKSA spoločnosť s ručením obmedzeným

Švermova 1, 960 01 Zvolen
+421 455335040

INKUR, s.r.o.

Robotnícka 1C, 036 01 Martin
+421 434210930

ITC spol. s r.o.

Novozámocká 120, 949 05 Nitra
+421 377416319

HA-KL spol. s r.o.

Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 245944469

KE Holdings SK s.r.o.

Závodná 3, 821 06 Bratislava
+421 245640184

VAWEX, s.r.o.

Novozámocká 4B, 949 01 Nitra
+421 376586171

ECOTHERM spol. s r.o.

Štúrova 36, 023 54 Turzovka
+421 414352812

EKOPLUS nezávislá energia s.r.o.

Repná 34, 040 13 Košice
+421 556362508

KLIMA BANSKÁ BYSTRICA s.r.o.

Matuškova 31, 976 31 Vlkanová
+421 484188460