Voda a čistenie - Životné prostredie

Kovový šrot a odpad, distributéri

Nájdených 453 firiem

ET SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho - Banšelova, 821 09 Bratislava
+421 2 46335993

AUTOVES s.r.o.

Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4425253

FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.

Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
+421 2 48200700

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Dolnozemská cesta 7, 852 99 Bratislava
+421 2 49262200

GRIF, spol. s r.o.

Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
+421 2 63834087

Todos Ružomberok s.r.o.

M. Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava
+421 800 102103

PROMAUTO s.r.o.

Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
+421 903 445428

AUTO MARKET, s.r.o.

Košická 1601, 010 01 Žilina
+421 41 5411012

MOTOR-CAR Žilina, a. s.

Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina
+421 41 7010100

AUTO-VALAS s.r.o.

Mlynská 10, 053 11 Smižany
+421 53 4297063

OMEGA Slovakia, spol. s r.o.

Dielenská Kružná 2422/38, 038 61 Vrútky
+421 43 4009011

NeoTec Martin, s.r.o.

Brezová 13, 036 01 Martin
+421 43 4260800

Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Popradská 68, 040 11 Košice
+421 907 600152

NEPCO SK, s.r.o.

Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
+421 31 7013003

FARM PROFI s.r.o.

Štefánikova 94, 900 01 Modra
+421 33 6472752

Meditecon, s.r.o.

Mostná 206/13, 949 01 Nitra
+421 37 6425785

PROMPT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Kukučínova 23, 040 01 Košice
+421 55 6230460

DOSYMA, s.r.o.

Komárňanská 14, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6444300

Textile House for EURO TRADE, s.r.o.

Diaľničná cesta 2, ProLogis Park, DC2, 903 01 Senec
+421 2 62859069

DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava

Trenčianska 57, 825 10 Bratislava
+421 2 55574830

DATARECOVERY, s.r.o.

Pribišova 47, 841 05 Bratislava
+421 948 626682

AUTO TT s.r.o.

Nová 1, 917 01 Trnava
+421 910 888190

ACER G Košice, s.r.o.

Južná trieda 119, 042 85 Košice
+421 55 7297305

IHT s.r.o.

Mlynská 10, 921 01 Piešťany
+421 33 7732281

EPIMEX ŽILINA, spol. s r.o.

Košická 59, 010 01 Žilina
+421 41 5650751

PEMEX, spol. s r.o.

Dedovec 1797/315, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4710195

SIVAN, spol. s r.o.

Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4285402

GTB a.s.

SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5222389

Autocentrum, a.s.

Bratislavská 434, 911 06 Trenčín
+421 32 7484601

Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.

T. G. Masaryka 3425, 960 02 Zvolen
+421 45 5479218

TARGET KOMÁRNO, spol. s r.o.

Mederčská 34, 945 01 Komárno
+421 35 7730179

CSOKO, spol. s r.o.

Pšeničná 8B, 821 06 Bratislava
+421 2 45524294

Delta - ML, s.r.o.

Podvysoká 383, 023 53 Podvysoká
+421 41 4346915

EUROMOBILEX, spol. s r.o.

Račianska 111/A, 831 05 Bratislava
+421 2 44630137

Motor-Car Wiesenthal & Co., spol. s r.o.

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
+421 2 49294444

Tempus - Media s.r.o.

Železiarenská 49, 040 15 Košice
+421 55 6841197

CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o.

Diaľničná cesta 16, 903 01 Senec
+421 2 40209620

BIS Slovensko s.r.o.

Rovinka 590, 900 41 Rovinka
+421 2 45985205

AUTO-SiSi, s.r.o.

Povodská cesta 3636, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5521223

AGROBON Zvolen, spol. s r.o.

SNP 143, 962 01 Zvolenská Slatina
+421 45 5400932

PRESTIGE REAL, s.r.o.

Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4297616

A-Z Autocentrum, s.r.o.

Trstínska 10, 917 01 Trnava
+421 33 5353795

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava
+421 2 48204800

REAL - CONTRACT a.s. Export - Import Komárno

Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
+421 35 7701956

AutoOlymp s.r.o.

Lazovná 69, 974 05 Banská Bystrica
+421 907 888536

Smurfit Kappa Recycling CE, s.r.o.

L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6921211

H + EKO, spol. s r.o., Košice

Spišské námestie 3, 040 12 Košice
+421 55 6748777

Motor - Car Nitra, s.r.o.

Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
+421 37 6515212

Volvo Group Slovakia, s.r.o.

Diaľničná cesta 9, 903 01 Senec
+421 2 32662424

NORSON spol. s r.o.

Vozárova 1, 040 17 Košice
+421 55 7283740