Inšpekčné služby, textílie, poradenstvo pre textilnú výrobu

Nájdených 25 firiem

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

RAVTEX, spol. s r.o.

Kasárenská 23, 931 01 Šamorín
+421 31 5622448

INTER CONTROL s.r.o.

Odborárska 50, 831 02 Bratislava
+421 2 44460767

VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Rybníky 954, 011 68 Žilina
+421 41 7645519

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC 1076

Letecká 2, 949 07 Nitra
+421 2 45980280, 45980281, 45980282

Pavel Kurtiš KURTIS

Štefánikova 6, 949 01 Nitra
+421 37 6524381

VIPOTEST s.r.o.

Gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
+421 38 7493169

Viliam Procházka - HEVIMAT

Sereďská 205, 917 05 Trnava-Modranka
+421 (033) 5543583

NEOSPED

Tabaková 1, 945 01 Komárno
+421 (035) 7713560

Autoopravovňa Hromádka Igor

Podtureň č.57, 033 0 Podtúreň
+421 (044) 5221673

Malokarpatský Vinársky Podnik,a.s.

Za dráhou 21, 902 20 Pezinok
+421 (033) 6412051-3

Trans Holding Group Slovakia, s.r.o.

Prievozská 28, 821 05 Bratislava
+421 2 53632161

ProMed s.r.o.

Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava
+421 2 54413177

NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o.

Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava
+421 903 446 808

SLOVA TEST spol. s r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 44459440; + 421 905 710957

Vojenské stavby Bratislava, š.p.

Majerská cesta 96, 974 9 Banská Bystrica
+421 (048) 4142751

SPEKTRA, spol. s r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 (02) 45523335

TRIGON Consulting - Marek Chrastina

Majerská cesta 32, 974 0 Banská Bystrica
+421 (0904) 946575

Róbert Baxa

ČA 598, 900 86 Budmerice
+421 (0905) 509323

Martin Ištok

Varšavská 31, 831 02 Bratislava
+421 (0905) 472244

BEAR Arnold Bencz

č. 165, 925 85 Neded
+421 (0903) 908130

Czajlik Zsolt - CZS - Rival

Vozokanská 18, 925 07 Mostová
+421 (0905) 682388

Slovenská monitorovacia agentúra a.s.

Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 2 52496106

Cerot s.r.o. skúšobné laboratórium

J.Hagaru 9, 831 51 Bratislava
+421 2 44680331

OMPRO 1 SR s.r.o.

M. R. Štefánika 248 , 920 41 Leopoldov
+421 33 7342253; +421 903 711654