Textilné kalandre, vybavenie na kalandrovanie tkanín

Zobraziť len kraj

Nájdených 5 firiem

Kyparo s.r.o.

Lesná 20, 059 21 Svit
+421 52 7724104

Arcon Slovakia s.r.o.

Nákovná 9, 821 06 Bratislava
+421 2 40208030

VARHANIK, s.r.o.

Kubranská 623, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7442190

Jutech s.r.o.

Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava
+421 2 44456648

Ústav textilnej techniky š.p.

Tomášikova 28, 826 18 Bratislava
+421 2 43423300