Ústav textilnej techniky š.p.

Tomášikova 28

826 18, Bratislava

  • +421 2 43423300
www.utt.sk

Predmet činnosti firmy Ústav textilnej techniky š.p.

Výroba strojov spracujújich textilný odpad, predupichovacie, vpichovacie, rozvlákňovacie stroje

Ďalšie informácie o firme Ústav textilnej techniky š.p.

  • IČO : 00174203

Klasifikácia a odbory firmy Ústav textilnej techniky š.p.