Stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie lepenky, kartónu, dosiek

Nájdených 13 firiem

KROLL - obalový servis, s.r.o.

A. Pietra 33, 036 01 Martin
+421 43 4224140

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.

Južná trieda 95, 041 24 Košice
+421 55 6834111

INVESTIK, s.r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
+421 +4421 43 4300531

Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ

Bratislavská 35, 931 01 Šamorín
+421 905 445133

GRANDFORMAT, s.r.o.

Rybárska 20, 811 01 Trenčín
+421 32 6400424

Kyparo s.r.o.

Lesná 20, 059 21 Svit
+421 52 7724104

Euroknives, s.r.o.

Na Bytričku 14, 036 01 Martin
+421 43 4300531

GALLO

Bytčická cesta 2, 010 0 Žilina
+421 (041) 7233565

Printdot s.r.o.

Račianska 190, 831 06 Bratislava
+421 2 49209511

ATW Group s.r.o.

Čierny chodník 31, 831 07 Bratislava
+421 2 43712255

APPEL SK, s.r.o.

Meňhartka 3/2030, 909 01 Skalica
+421 34 6601001

Vatmann, spol. s r.o.

Jelšová 1, 080 01 Prešov
+421 51 7721134

Ivana Škrabáková

Malá Maňa 107, 941 45 Maňa
+421 915 898 715