Poľnohospodárske kombajny na žatvu obilia, mláťačky

Nájdených 354 firiem

DANAGRA s.r.o.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
+421 248287318

OLIVEX, spol. s r.o.

Kukučínova 457/32, 929 01 Dunajská Streda
+421 315529232

INGOTTO, spol. s.r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 245257422

AGROKOM s.r.o. Prešov

Pod Kalváriou 40, 080 01 Prešov
+421 517748238

AGROBON Zvolen, spol. s r.o.

SNP 143, 962 01 Zvolenská Slatina
+421 455400932

HRIADEĽ, spol. s r.o.

Cabajská 28, 949 01 Nitra
+421 377413925

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
+421 337435728

Agroservis - Stred s.r.o.

Cintorínska 3481, 979 01 Rimavská Sobota
+421 475811371

AGROZET LEVICE, s.r.o.

Jurská cesta 6, 934 01 Levice
+421 366312319

AGRITEC, spol. s r.o.

Jozefov majer 230, 930 41 Kvetoslavov
+421 315627153

DAMO Slovakia s.r.o.

Trenčianske Stankovce 3044, 913 11 Trenčianske Stankovce
+421 326497145

AgriTechnika, s.r.o.

Medveďovská 3373/9, 932 01 Veľký Meder
+421 315553633

WOOD spol. s r.o.

Piešťanská 6, 956 05 Radošina
+421 385398314

AGRA, s.r.o.

Na Bystričku 800/14, 036 01 Martin
+421 434285783

CENTEX RS, spol. s r.o.

Školská 1503, 979 01 Rimavská Sobota
+421 475632319

AGRO - INDUSTRIA Galanta spol. s r.o.

Hlavná 524, 925 01 Matúškovo
+421 902915595

BETEC spol. s r.o.

Vyšehradská 5, 851 03 Bratislava
+421 263537521

AGRALL s.r.o.

Hlavná 504, 946 54 Bajč
+421 357681246

EMATECH, s.r.o.

Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina
+421 385398218

AGRASERVIS, s.r.o.

Košťany nad Turcom 321, 038 41 Košťany nad Turcom
+421 434223450

Extratech s.r.o.

M. R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 574422340

AT Agrotyp, s.r.o.

Textilná 32/10, 034 01 Ružomberok
+421 444324085

Ag - pulz s.r.o.

Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
+421 918805238

AGROMIK, spol. s r.o.

Námestie SNP 3, 960 01 Zvolen
+421 455400373

VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.

Jelenec 377, 951 73 Jelenec
+421 376313480

AGROTIM spol. s r.o.

Hlavná 139, 076 16 Úpor
+421 566798620

AGRI CS Slovakia s.r.o.

Zlatomoravecká 504, 949 01 Nitra
+421 376926833

RAPPA, s.r.o.

Komárňanská cesta (sady), 940 64 Nové Zámky
+421 356426997

DanSon s.r.o. v likvidácii

Pestovateľská 2, 820 01 Bratislava
+421 243425050

AGROMEPA, s.r.o.

Slovenská Ľupča 989, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 484187160

PREDOS-BB, s.r.o.

Kremnička 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 484162349

P & L Slovakia, spol. s.r.o.

Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
+421 327773009

AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE, spol. s r.o.

Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
+421 357940554

BISO Schrattenecker, s.r.o.

Rohovce 290, 930 30 Rohovce
+421 357693104

AGROSERVIS spol. s r.o.

Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
+421 367740557

JUREX, spol. s r.o.

Rovinka 431, 900 41 Rovinka
+421 245985494

AGRO VOS, s.r.o.

Veselé 377, 922 08 Veselé
+421 337726875

AGROMA-SERVIS s.r.o.

Boldocká 7, 903 01 Senec
+421 245901029

Agrokov spol. s r.o., výrobno - obchodná činnosť

Šenkvická 14, 902 01 Pezinok
+421 336454594

FARMSYSTEMS s.r.o.

Rúbanská 15, 946 55 Pribeta
+421 357693104

ENERGOKONTROL, s.r.o.

1.mája 974, 017 01 Považská Bystrica
+421424260691,4363567

Pavol Cikatricis Montes

Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava 214
+421245523854;+421905865195

Ing. Milan Gacík - Repčík

Kuzmányho 6, 900 01 Modra
+421336473221

Ing. Miroslav Kováč - GEODETI

Priehradná 1, 949 01 Nitra
+421376522750;+421+421905522750

ENERGO CONTROLS ZOBOR, spol. s r.o.

Ďurkova 9, 949 01 Nitra
+421377415390

Atlas Copco Compressor International N.V. - organizačná zložka

Električná 6471, 911 01 Trenčín
+421327438001

Vladimír Komárňanský

Cabajská 25, 949 01 Nitra
+421905606935

LIBERA spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421415002270;+421907598139

TTI-Energo spol.s r.o.

Zlatovská 3072, 911 01 Trenčín
+421326527830

M. J. Maillis Slovakia, s.r.o.

Považské Podhradie 346, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042)4329975