ENERGOKONTROL, s.r.o.

1.mája 974

017 01, Považská Bystrica

  • +421 42 4260691, 4363567
www.energocontrols.sk

Predmet činnosti firmy ENERGOKONTROL, s.r.o.

Komplexné služby v energetike. Dodávka, montáž: merače tepla (para, voda), bytové merače teplej i studenej vody

Ďalšie informácie o firme ENERGOKONTROL, s.r.o.

  • IČO : 31625355

Klasifikácia a odbory firmy ENERGOKONTROL, s.r.o.