Stavebníctvo

Údržba budov, realizácia a poradenstvo

Nájdených 140 firiem

AS-CENTRUM spol. s r.o.

Jakubovo námestie 3, 811 09 Bratislava
+421 2 52731477

CARAMETAL, spol. s r.o.

Štúrova 155, 949 01 Nitra
+421 37 7729065

ISS Facility Services spol. s r.o.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
+421 2 32630111

Ekstav v.o.s. Bardejov

Pod Šibeňou horou 60, 085 01 Bardejov
+421 54 4726464

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 7752700

MGG, spol. s r.o.

Kukučínova 224, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4322347

ZZZ, s.r.o.

Rastislavova 104, 040 01 Košice
+421 55 7296657

BOCKHOLD - GRUPPE SLOWAKEI, s.r.o.

Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava
+421 2 59632430

P-PARKET, s.r.o.

Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
+421 44 4353244

ANSIL, s.r.o.

Trenčianska 729, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4440386

Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza

Stavbárov 6, 971 01 Prievidza
+421 46 5424244

Vertikal - SOLID, s.r.o.

Baňa 32, 048 01 Rožňava
+421 58 4331534

ZeDa Metal, spol. s r.o. v likvidácii

Kozmálovská cesta 12, 935 21 Tlmače
+421 36 6340170

WETCOM, s.r.o.

Priemyselný areál Šalgovík, hala č.20, 080 01 Prešov
+421 51 7701458

TULIS STRECHY, s.r.o.

Mlynská 1323/13, 051 11 Smižany
+421 53 4414407

AMP spol. s r.o.

Dudvážska 50, 821 07 Bratislava
+421 905 661347

Slovwelding, s.r.o.

Na Lúkach 1345/37, 934 01 Levice
+421 36 6319487

AVAL s.r.o.

Bielická 87, 958 04 Partizánske
+421 38 7409537

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142622

AVA-stav, s.r.o.

Školská 2, 924 01 Galanta
+421 917 246736

A.Z.P. Service, spol. s r.o.

Košická 43/E, 821 08 Bratislava
+421 2 50248246

BCC, s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Tajovského 5, 010 01 Žilina
+421 41 7003127

ANER HAUS s.r.o.

Röntgenova 20, 851 01 Bratislava
+421 948 003631

KAPA, spol. s r.o.

Rázusova 13/3700, 920 01 Hlohovec
+421 33 7330321

S-floor, s.r.o.

Habušovce 40, 082 66 Habušovce
+421 51 4595330

BRALO, s.r.o.

Tehelná 2, 920 01 Hlohovec
+421 33 7422585

BYTY, spol. s r.o.

Janotova 14 - 16, 841 05 Bratislava
+421 2 65423282

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6426208

SOLID TRADING, s.r.o.

Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4164123

CIPI, s.r.o.

Železničná 809, 034 81 Lisková
+421 44 4351640

DAST Dealing s.r.o.

Andrusovova 9, 851 01 Bratislava
+421 2 63815141

BLAHO-BYT, spol. s r.o.

Šustekova 51, 851 04 Bratislava
+421 917 224744

ETP Management budov, s.r.o.

Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
+421 2 32186301

Reiwag Facility Services SK, s.r.o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
+421 2 48291676

SEM s.r.o.

Púpavová 10, 841 04 Bratislava
+421 650 405137

Vaša správcovská, a.s.

Sklenárova 4, 821 09 Bratislava
+421 2 54416171

PIDES, s.r.o., Košice

Šoltésovej 9, 040 01 Košice
+421 55 6324160

Domová správa, s.r.o.

Tehelná 3/A, 917 01 Trnava
+421 33 5333632

CHEMES, a.s. Humenné

Chemlonská 1, 066 33 Humenné
+421 57 7712008

VIKI spol. s r.o.

Železničiarska 15, 949 01 Nitra
+421 37 7728231

EFS group Slovakia s.r.o.

Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
+421 905 565897

CLEAN SERVIS spol. s r.o.

Ádorská 2/852, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5527351

Obnova s.r.o.

Andeja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 2289975

ISENG - MONT, s.r.o.

Červenej armády 18, 934 01 Levice
+421 36 6313248

Euroservis Slovakia, s.r.o.

Školská 43/14, 935 21 Tlmače
+421 915 186819

DUPLOM s.r.o.

Popradská 56/B, 040 01 Košice
+421 55 6424060

AGROSPINN, s.r.o.

SNP 131, 937 01 Želiezovce
+421 36 7711273

SANTECH, s.r.o.

Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava
+421 2 44460076

ASSO, s.r.o.

Sládkovičova 15, 972 01 Bojnice
+421 46 5402011