Stavebníctvo

Cement, cementové nátery, riedke malty, podlahové štrky

Nájdených 122 firiem

KREMIX Trade s.r.o.

Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
+421 2 48269121

ELMOUR BETON s.r.o.

A. H. Škultétyho 104, 990 01 Veľký Krtíš
+421 905 252029

CRH (Slovensko) a.s.

Rohožník, 906 38 Rohožník
+421 34 7765111

CŠO - stav., s.r.o.

Partizánska 4213/89, 058 01 Poprad
+421 52 7722560

PS STAVBY, s.r.o.

Letná 5, 831 03 Bratislava
+421 2 45640592

ALFA DEVÍN spol. s r.o.

Kozičova 9, 841 05 Bratislava
+421 905 614690

MIOSTEEL, s.r.o.

Suchohrad 162, 900 64 Suchohrad
+421 918 663481

ALLMEDIA, spol. s r.o.

Pod gaštanmi 4, 821 07 Bratislava
+421 2 62310920

EUROKONTOR s.r.o.

Jesenského 5, 901 01 Malacky
+421 34 7731699

EXSTAVMAT s.r.o.

Miletičova 1, 824 63 Bratislava
+421 2 55576076

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčínska 755, 069 01 Snina
+421 57 7621243

MORUS, s.r.o.

Teheleň 460, 032 15 Partizánska Ľupča
+421 44 5590575

ASAS, a. s.

Tomáša Ružičku 8500/23, 010 01 Žilina
+421 41 5630206

Omnia ENVIRO, s.r.o.

Závodie 71, 023 54 Turzovka
+421 41 4353900

HIROPRO, spol. s r.o.

Teplická 3376, 058 01 Poprad
+421 52 7767517

EKOPRIM, s.r.o.

Strojnícka 17, 080 01 Prešov
+421 51 7480700

STAVEBNINY QUATRO, s.r.o.

Trnavská cesta 951/2, 926 00 Sereď
+421 31 7892818

Lafarge Slovakia, s.r.o.

Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
+421 2 59202611

STS - Stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.

Záhradnícka 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5426845

VIENTO, s.r.o.

Okružná 787/18, 058 01 Poprad
+421 52 4781864

ESENEX, s.r.o.

Duklianska 36, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4424596

ASUAN a.s.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
+421 55 7293408

BELAX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Ľ. Kossutha 92, 077 01 Kráľovský Chlmec
+421 56 6322601

CEMMAC a.s.

Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
+421 32 6576111

STABILIT, spol. s r.o.

Podjavorinskej 9, 915 14 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7708911

HET SLOVAKIA, s.r.o.

Esterházyovcov 1549/25, 924 01 Galanta
+421 31 7804341

Považská cementáreň, a.s.

Janka Kráľa, 018 63 Ladce
+421 42 4603111

Stavebniny STAMIX, a.s.

Teplická 144, 921 01 Piešťany
+421 33 7722273

MRA betón, s.r.o.

Sverepec 365, 017 01 Sverepec
+421 42 4379931

SANN s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 1962/61, 953 01 Zlaté Moravce
+421 37 6302259

SAKSON P+V, s.r.o.

Staškov 805, 023 53 Staškov
+421 41 4333780

TONEX PLUS s.r.o.

Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno
+421 35 7731603

SLAY, s.r.o.

Pri Kalvárii 16, 917 01 Trnava
+421 33 5545275

DOPRAVOSPOL spol. s r.o. v likvidácii

Milochov 275, 017 06 Považská Bystrica
+421 42 4323230

Plastmont - SK, s.r.o.

Družstevnícka 5089, 934 01 Levice
+421 36 6350361

SLOVEXIM oil, s.r.o.

Hrabové 65, 014 01 Bytča
+421 902 247943

RKS spol. s r.o.

Kuzmányho 12, 977 01 Brezno
+421 48 6111393

STOMIX Slovensko, s.r.o.

Úľanská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 770772

HELAM s.r.o.

Mlynská 22, 040 01 Košice
+421 55 6950334

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7603646

NEXU, s.r.o.

Bratislavská 62, 924 00 Galanta
+421 31 7807799

INŠTALMAT - Levice, spol. s r.o. v likvidácii

J. Švermu 6, 934 01 Levice
+421 36 6313140

CHEMOS SLOVAKIA spol. s r.o.

Krušovská 4265, 955 01 Topoľčany
+421 38 5367711

STAVIVO, s.r.o.

Nové Sady 8, 951 24 Nové Sady
+421 37 7894891

PRIEMYSELNÉ PODLAHY A - Z, s.r.o.

Boldocká 218, 903 01 Senec
+421 2 45258397

BK staving, s.r.o.

Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5623407

HORP - STAV, s.r.o.

Hlboká 13, 919 43 Cífer
+421 33 5599988

STAVIVO IBV, s.r.o.

Zvolenská cesta 279/1, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4103432

KANCZ BAU, s.r.o.

Budovateľská 5941/7, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5529423

Prima Slovakia s.r.o.

Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5621888