ELMOUR BETON s.r.o.

A. H. Škultétyho 104

990 01, Veľký Krtíš

  • +421 905 252029
www.elmour.sk

Predmet činnosti firmy ELMOUR BETON s.r.o.

Výroba, spracovanie a doprava betónových zmesí, predaj paletizovaného a voľne uloženého cementu, triedených riečnych štrkov a pieskov, drveného kameniva, ťažených pieskov; zemné a búracie práce veľkého rozsahu, asfaltérske práce a výstavba asfaltových a betonových plôch a ciest, realizácia strojom hladených priemyselných betónových podláh, veľkokapacitná preprava sypkých materiálov a cementu; montáž verejných osvetlení a verejných rozhlasov miest a obcí stredoslovenského regiónu

Ďalšie informácie o firme ELMOUR BETON s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 983673
  • IČO : 45557675
  • DIČ : SK2023034057
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2009
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno